AFCSLS poskytne stipendia na program CTYOnline pro nadané studenty i ve školním roce 2015/2016

Jeanne Bočková

Chcete rozšířit své znalosti v přírodních a technických vědách, matematice, IT a angličtině? Přihlaste se do kurzů CTYOnline amerického centra Center for Talented Youth (CTY), Johns Hopkins University. Ve školním roce 2015/2016 obdrží studenti stipendia nadace AFCSLS ve výši 30–50 % kurzovného. Registrace probíhá od 1. 6. 2015 do 9. září 2015.


Program CTYOnline pokračuje! Vynikající výsledky českých středoškoláků přesvědčily nadaci American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS) poskytnout stipendia na kurzy CTYOnline Centra pro talentovanou mládež CTY, americké univerzity Johns Hopkins i v příštím školním roce.

Registrace do kurzů CTYOnline probíhají od 1. června do 9. září 2015.

Znechucen postojem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, AFCSLS chtěl program v České republice ukončit. Nicméně nadšení studentů, jejich skvělé výsledky v kurzech CTYOnline a mezinárodních AP testech, podpora odborné i široké veřejnosti jej přesvědčily, že má smysl pokračovat. AFCSLS je navíc připraven přispět částkou 400,000 USD na založení středoevropského centra CTY, člena mezinárodní sítě CTY Johns Hopkins University v České republice, za předpokladu, že „do roka a do dne“ se k AFCSLS připojí český partner/ři a program podpoří stejnou částkou.

Záměrem AFCSLS je přenést know-how a technické zajištění provozu kurzů CTYOnline na českou půdu a tím je výrazně zlevnit. To se kvůli nezájmu MŠMT zatím nepodařilo. Program získává postupně podporu místních sponzorů,  která ale zatím neumožňuje pokrytí nákladů na založení středoevropského centra CTY v České republice. Věříme však, že projekt najde pochopení včetně finanční podpory u významných organizací, které se v České republice zaměřují na zlepšení kvality vzdělání a podporují studium českých  studentů na špičkových univerzitách.

„Z rozhodnutí AFCSLS jsem nadšená, zároveň se však domnívám, že vzdělávací projekty jsou pro budoucnost tak významné, že by je měl český stát financovat z vlastních zdrojů a nespoléhat na zdroje zahraniční, ať již od amerických krajanů nebo z evropských projektů. Schází systémový přístup ke vzdělaní mimořádně talentovaných studentů. CTY Johns Hopkins je v této oblasti považováno za světovou autoritu.“ uvedla Jeanne Bočková, organizátorka programu CTYOnline, Centrum pro talentovanou mládež (CTM).

Zájemci o studium v programu CTYOnline, hlaste se do podzimního semestru!

AFCSLS podpoří studenty v kurzech CTYOnline v příštím školním roce následujícím způsobem:

  • Poskytne stipendia ve výši 30% až 50% kurzovného CTYOnline.
  • Poskytne sociální stipendia – studium zcela zdarma – studentům, kteří předloží „Oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory“ od svých rodičů společně s doporučením podepsaným ředitelkou/ředitelem školy.

Podmínky registrace, nabídka kurzů a kurzovné jsou zveřejněny na http://www.objevitelske-soboty.cz/cty-online.

Kontakt

Martin Herman, AFCSLS,  mherman@afcsls.org
Jeanne Bočková, Centrum pro talentovanou mládež, z. s., jeanne@strategic.cz, tel. +420 603 442 040
www.objevitelske-soboty.cz, www.afcsls.org

Bližší informace

The American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS) se soustřeďuje na výchovu osobností, které budou rozhodujícím faktorem konkurenceschopnosti a životní úrovně České a Slovenské republiky. Fond je nástupcem the American Fund for Czechoslovak Refugees založeného v roce 1948 (http://www.afcsls.org).

The Center for Talented Youth (CTY) se zaměřuje na identifikaci a podporu vysoce nadaných studentů od útlého dětství. CTY je neziskový institut americké Johns Hopkins University. Od roku 1979 se CTY soustředí na vysoce nadané studenty a připravuje pro ně náročné a motivující studijní programy (http://cty.jhu.edu).

Centrum pro talentovanou mládež, z.s. (CTM) organizuje program CTYOnline pro nadané středoškoláky v České a Slovenské republice a prezenční program Objevitelské soboty pro nadané a zvídavé žáky ve věku 5 – 15 let. Je spolupracující organizací College Board, USA, pro organizaci AP testů v České republice a Slovensku. (http://www.objevitelske-soboty.cz).

CTYOnline

Od roku 2010 absolvovalo mezinárodně akreditované kurzy CTYOnline úspěšně již 800 nadaných českých a slovenských studentů z více než  60 středních škol. Kurzy jsou především zaměřeny na matematiku, technické, přírodovědné obory a angličtinu. Kurzy jsou vyučovány on-line v angličtině.

Nejpopulárnější CTYOnline kurzy jsou Advanced Placement (AP): AP Biology, AP Calculus , AP Physics, AP Chemistry, AP Macroeconomics and Microeconomics, AP Psychology, AP English, and AP Computer Science.

Kurzy CTYOnline umožňují nadaným středoškolákům měřit své schopnosti ve virtuálních třídách s těmi nejlepšími ve světě a již na střední škole studovat kurzy prestižní americké univerzity ukončené mezinárodním certifikátem a v řadě případů mezinárodní AP zkouškou.

AP (Advanced Placement) zkoušky (nebo také testy) jsou oborové zkoušky na úrovni prvního ročníku americké vysoké školy. AP testy mohou skládat také čeští studenti a prokázat tak své znalosti a schopnosti pracovat v daném oboru na vysokoškolské úrovni. AP testy studenti obvykle skládají po ukončení AP kurzu CTYOnline. Tvorbou a organizací testů se zabývá College Board, USA. AP testy se konají každoročně vždy v květnu ve vybraných školách. Studenti si nejčastěji volí tyto kurzy: AP Biology, AP Calculus AB, AP Calculus BC, AP Physics, AP Chemistry, AP Macroeconomics, AP English.

Napsali o CTYOnline

Související odkazy

15.6.2015


Zpět