Projekty pro (nejen) nadané žáky a studenty

Přinášíme Vám tipy na některé zajímavé projekty pro (nejen) nadané žáky a studenty. Uvedené projekty jsou dlouhodobé, bližší informace o nich hledejte přímo na odkazovaných stránkách. Jednorázově vypisované akce najdete v Kalendáři.

Badatel [Podrobnosti detail]

Start projektu Start projektu: ledna 2007

Projekt Badatel chce dát šanci talentovaným středoškolským studentům, aby rozvinuli své znalosti a uplatnili svůj tvůrčí potenciál pod vedením špičkových vědeckých pracovníků. Stáže, při kterých budou samostatně řešit výzkumné úkoly, jim dávají jedinečnou příležitost nejen zakusit radost z poznávání a objevování, ale i otestovat si vlastní schopnosti kreativního a analytického myšlení, improvizace i trpělivé metodické práce. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že středoškolští studenti jsou schopni osvojit si metodiky používané ve vědeckém výzkumu, mohou se stát platnou součástí výzkumného týmu a být dokonce spoluautory mezinárodních vědeckých publikací.

Badatelé.cz [Podrobnosti detail]

Badatelsky orientované vyučování (BOV) je vyučovací metoda, která staví na přirozené zvídavosti a vede žáky k aktivitě. BOV podporuje konstruktivistický, nikoliv jen transmisivní styl výuky. Využívá aktivizující metody (heuristickou metodu, kritické myšlení, problémové vyučování, zkušenostní učení, projektovou výuku a učení v životních situacích.

Centrum pro talentovanou mládež (CTM) [Podrobnosti detail]

Start projektu Start projektu: ledna 2011

Centrum pro talentovanou mládež (CTM) nabízí programy pro studenty základních škol a středoškoláky od roku 2010. Je spolupracující organizací The College Board (USA) pro organizaci AP zkoušek v České republice a na Slovensku.​​​​​​​

 

České hlavičky [Podrobnosti detail]

Start projektu Start projektu: ledna 2007

České hlavičky je projekt podpory talentované mládeže především v technických oborech a zvýšení zájmu mladých lidí o studium technických a přírodovědných oborů a vědeckou kariéru.

Elixír do škol [Podrobnosti detail]

Start projektu Start projektu: září 2013

Principem projektu je propojit to nejlepší z tradičního školství s tím nejlepším z moderních výukových metod i poznatků z vědy a přinést to do základních škol a víceletých gymnázií. Cílem projektu je přivést čerstvé absolventy a studenty technických a přírodovědných oborů na univerzitách do škol jako asistenty zkušených učitelů nebo vedoucí kroužků.

Nadání je třeba rozvíjet [Podrobnosti detail]

Doba Doba trvání projektu: listopadu 2012 — dubna 2014

AutorAutor: Most 2000 – občanské sdružení pro kulturu a vzdělání

Projekt „Nadání je třeba rozvíjet“ (reg. č. CZ.1.07/1.2.35/02.0025) byl podpořen Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt se zabýval problematikou vzdělávání nadaných žáků na základních školách a byl veden snahou najít nové přístupy k vzdělávání nadaných žáků, aniž by byla omezena běžná výuka.

Podpora nadaných studentů – Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu [Podrobnosti detail]

Start projektu Start projektu: června 2008

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) je zaměřeno na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji. Jedná se o specializované zájmové sdružení neziskového typu. Cílem JCMM je efektivně podporovat příliv studentů a vědců do regionu a vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných studentů v Jihomoravském kraji.

Talnet [Podrobnosti detail]

Start projektu Start projektu: září 2003

Talnet je vzdělávací projekt pro zvídavou a nadanou mládež se zájmem o přírodní a technické vědy i pro jejich učitele z celé České republiky, který využívá online prostředí. Doporučený věk účastníků je 13 až 19 let. Cílem projektu je identifikace kognitivně nadaných žáků (včetně skrytě nadaných) a rozšíření nabídky vzdělávání v přírodních a technických vědách bez ohledu na čas a prostor. Talnet spolupracuje s oborovými specialisty, učiteli, rodiči a psychology. Důraz je kladen jak na rozvoj specifického nadání, tak na harmonizaci vývoje nadaných.

Yoda Mentorship Programme [Podrobnosti detail]

Start projektu Start projektu: října 2015

Neziskový projekt Yoda propojuje nadané a aktivní české středoškoláky s mladými profesionály a úspěšnými českými studenty českých i zahraničních univerzit. Jsme tady pro studenty, kteří by se rádi posunuli za hranice školních osnov a rozšířili si své obzory. Cílem programu je podporovat středoškoláky na cestě k poznání, čemu by se v životě chtěli věnovat.