NTC System of Learning: „Mensa pro školky“

Petr Mazal

Stručné shrnutí vývoje projektu v roce 2015.


V roce 2015 došlo v programu NTC k podstatným změnám. Účast v projektu ukončila Jitka Fořtíková a bylo nutno vytvořit nový lektorský tým a obsahově připravit kurzy a přednášky. Jsem rád, že se nám podařilo vytvořit tým regionálně i odborně různorodý. Odborným garantem se stala Dana Havlová, tým zahrnuje i odborníky z oblasti psychologie i zkušené učitelky z mateřských škol. Proběhlo několik setkání a konzultací s autorem metody Ranko Rajovićem (Srbsko), povedlo se vydat i další knihu, která je tentokrát věnována enigmatickým hádankám. Bylo rovněž nutno zajistit akreditaci Mensy jakožto vzdělávací instituce i akreditaci jednotlivých kurzů NTC. Obojí se nám úspěšně zdařilo, takže kurzy pro učitele MŠ i přednášky pro rodiče nově vypsané na listopad jsou úspěšně obsazené. Povědomí o metodě NTC jsme posílili celou řadou článků, celý červen bylo možné najít denně půl strany o jednotlivých částech metody NTC spolu s příklady v MF Dnes. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na rozvoji NTC podílejí.

Související odkazy

9.12.2015


Zpět