Školy spolupracující s Mensou

PŘIDEJTE SE

Splňuje Vaše škola uvedené podmínky a není přitom uvedena v seznamu spolupracujících škol? Vyplňte prosím přiložený dotazník a zašlete nám jej na e-mail spoluprace@mensa.cz.

dotazník (soubor ve Wordu, 15 kB)

foto: Marie Müllerová (ZŠ Englišova, Opava)

Kde najdete spolupracující školy?

Titul „škola spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa Česko základním a středním školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi. Konkrétní podmínky, které musí škola splňovat, aby získala status „školy spolupracující s Mensou“, jsou uvedeny níže.

Úvodní ustanovení

 • Spolupráci s Mensou Česko lze zahájit po splnění níže uvedených podmínek.
 • Spolupráce nemá komerční charakter.
 • Přidělení titulu „Škola spolupracující s Mensou Česko“ není nárokové a může být kdykoliv odebráno.

Povinné podmínky

 • Vytvářet podmínky pro vzdělávání nadaných dětí.
 • Provádět na škole testování IQ Mensou Česko každé 2 roky (testování je dobrovolné a testováni budou jen ti žáci, jejichž rodiče k tomu dají písemný souhlas) (viz Pozn. 1).
 • Každoroční účast na Logické olympiádě.
 • Zveřejnit na webových stránkách školy odkaz na webové stránky Mensy Česko.
 • Informovat žáky/studenty o aktivitách Mensy (zejména na školní nástěnce a na webových stránkách školy).
 • Udržovat aktuální podobu svých stránek v rámci webu deti.mensa.cz.
 • Zasílat 1× za dva roky zprávu o plnění spolupráce (viz Pozn. 2).
  (ke stažení: šablona, 43 kB / vzor vyplněné zprávy, 60 kB)
 • Dbát na šíření dobrého jména Mensy Česko.

VÍTE, ŽE ...

... Mensa Česko je zřizovatelem
Mensa gymnázia – jediného gymnázia v ČR, které se věnuje výhradně mimořádně nadaným studentům?

Mensa gymnázium (ilustrační foto)

Další doporučená spolupráce

 • Založit a provozovat Klub nadaných dětí anebo Klub deskových her.
 • Účast na konferencích, seminářích a kurzech pořádaných Mensou Česko.
 • Identifikace nadaných dětí a jejich rozvoj.
 • Vzdělávání pedagogů v oblasti rozvoje nadaných dětí.
 • Realizace akcí směřujících k rozvoji intelektu.

Škola spolupracující s Mensou Česko má právo:

 • Ve svých propagačních materiálech se představovat jako škola spolupracující s Mensou Česko.
 • V případě pořádání akcí směřujících k rozvoji intelektu zveřejnit tuto akci na webu Mensy Česko.
 • Obdržet výtisk každého vydání časopisu Mensa Česko.
 • Získávat aktuální informace o mensovních aktivitách.
 • Na konzultaci svých aktivit vedoucích k rozvoji intelektu.
Poslední aktualizace: 7. 1. 2015

Poznámky

 1. V případě zájmu o testování ve škole se obraťte na koordinátora pro testování: testovani@mensa.cz.
 2. Požadování těchto zpráv rozhodně není snaha Mensy Česko o další byrokratickou zátěž učitelů. Cílem této podmínky je informovat veřejnost pravdivě o aktuálním dění na dané škole (aby se třeba u některé školy nestalo, že před mnoha lety podmínky splňovala a pak zůstane na seznamu spolupracujících škol pouze ze setrvačnosti). Zprávy o plnění spolupráce nejsou zakládány do žádné kartotéky, ale jasně předkládány všem, kdo se o tuto školu zajímají, na stránce Zprávy o plnění spolupráce škol s Mensou Česko.

Ke stažení

Aktuální verzi podmínek pro získání titulu „Škola spolupracující s Mensou“ si můžete stáhnout ve formě PDF souboru:

Podmínky pro získání statusu „Škola spolupracující s Mensou“


ico pdf (vytvořeno: 3. 1. 2013, poslední úpravy: 9. 10. 2023)

Autor: Rada Mensy Česko

Velikost: 83 kB


Zpět
 

 

Kde najdete školy spolupracující s Mensou?

Aktuální rozložení škol spolupracujících s Mensou je znázorněno na interaktivní mapě Česko. K navigaci prosím použijte ovládací prvky v pravém horním rohu mapy. Na mapě najeďte kurzorem myši nad školu, o kterou se zajímáte a kliknutím svou volbu potvrďte. Objeví se menší okénko s názvem a adresou této školy a s odkazem „další informace“: kliknutím na odkaz se dostanete na stránku s bližšími informacemi o dané škole.