O metodě NTC Learning

TERMÍNY ŠKOLENÍ

  • Aktuální termíny kurzů pro učitele MŠ, resp. informativních přednášek pro rodiče, najdete v rubrice Semináře, školení.

KDE SE DOZVÍTE VÍCE?

NTC systém učení: IQ dítěte - výzva pro rodiče  NTC systém učení: Jak úspěšně rozvíjet IQ dítěte hrou

KONTAKTUJTE NÁS

UPOZORNĚNÍ: Od října 2015 běží kurzy Mensa NTC Learning pod novou akreditací, jejímž držitelem je Mensa ČR (zatímco v letech 2009-2015 bylo držitelem akreditace Centrum nadání, které je partnerskou organizací Mensy ČR). Prosíme Vás proto, abyste používali již pouze výše uvedené kontakty na Mensu ČR, nikoli na Centrum nadání. Děkujeme Vám za pochopení.

NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let - z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25 % možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let.

Mensa ČR využila příležitosti nabídky spolupráce ze strany Mensy International – jmenovitě týmem odborníků vedeným lékařem Dr. Rankem Rajovićem – k spoluúčasti na unikátním projektu rozvoje rozumových schopností dětí v předškolním věku. Autoři nazývají metodu NTC System of Learning. Projekt vznikl na půdě srbské Mensy v zájmové skupině s názvem „Nikola Tesla Centre“ - odtud zkratka NTC.

Mensa ČR se v rámci projektu snaží vlastními možnostmi – s využitím svých odborníků v oblasti neurologie, psychologie a pedagogiky – podpořit kvalitu předškolní péče v České republice. Nazvali jsme jej zjednodušeně „Mensa pro školky“, aby se nám lépe pamatoval cíl našeho společného úsilí a abychom mohli společně pracovat na vývoji dětského potenciálu od nejranějšího období.

Co obnáší metoda NTC Learning v praxi?

Konkrétní představu si můžete nejlépe udělat prozkoumáním bakalářské práce Marie Čermákové, která má dlouholetou praxi jako učitelka v Modré třídě MŠ Holýšov.

Nemáte-li čas číst celou práci detailně, podívejte se alespoň na vybrané videozáznamy z uplatňování metody NTC Learning v holýšovské MŠ.

Mensa NTC Learning: kurzy pro učitele MŠ

Kurzy pro učitele MŠ mají akreditaci MŠMT ze dne 2.7.2015 pod č. j. MSMT-17148/2015-1-493; držitelem akreditace je Mensa ČR, která zároveň kurzy organizačně zajišťuje.

Aktuální informace o vypisovaných kurzech jsou průběžně zveřejňovány rubrice Semináře, školení, kde se můžete zároveň přihlašovat.

POZOR! Plánujete-li se zúčastnit kteréhokoli z níže uvedených kurzů, je nutné vyplnit elektronickou přihlášku u konkrétního vypsaného kurzu (nejprve je potřeba zvolit konkrétní termín v sekci Semináře, školení). Bez vyplněné elektronické přihlášky v dostatečném předstihu před konáním kurzu nelze na kurz nikoho přijmout.

Kliknutím na jeden z béžových obdélníků přejdete na obecnou anotaci konkrétního modulu NTC školení.

Mensa NTC Learning I – úvod do metody Mensa NTC Learning II. – navazující trénink Mensa NTC Learning III – závěrečný seminář

Mensa NTC Learning: informativní přednášky pro rodiče

  • Průběžně vypisujeme i informativní přednášky o metodě NTC pro rodiče. Rodiče s hlubším zájmem se mohou samozřejmě účastnit i kurzů pro učitele MŠ. Aktuální termíny najdete v rubrice Semináře, školení.

Mensa NTC Learning: další tipy