O metodě NTC Learning

TERMÍNY ŠKOLENÍ

  • Aktuální termíny kurzů pro učitele MŠ, resp. informativních přednášek pro rodiče, najdete v rubrice Semináře, školení.
  • POZOR: Semináře NTC Learning mají od září 2021 novou akreditaci. Vzhledem ke změnám a dalším novinkám, které jsou aktuálně do metody zařazovány, předpokládáme vypsání NTC kurzů po dlouhé covidové pauze v průběhu listopadu 2021. Všem, kteří na kurz čekají, děkujeme za trpělivost. Nové zájemce prosíme o vyplnění předběžného formuláře.

KDE SE DOZVÍTE VÍCE?

NTC systém učení: IQ dítěte - výzva pro rodiče  NTC systém učení: Jak úspěšně rozvíjet IQ dítěte hrou

KONTAKTUJTE NÁS

NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let - z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25 % možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let.

Mensa ČR využila příležitosti nabídky spolupráce ze strany Mensy International – jmenovitě týmem odborníků vedeným lékařem Dr. Rankem Rajovićem – k spoluúčasti na unikátním projektu rozvoje rozumových schopností dětí v předškolním věku. Autoři nazývají metodu NTC System of Learning. Projekt vznikl na půdě srbské Mensy v zájmové skupině s názvem „Nikola Tesla Centre“ - odtud zkratka NTC.

Mensa ČR se v rámci projektu snaží vlastními možnostmi – s využitím svých odborníků v oblasti neurologie, psychologie a pedagogiky – podpořit kvalitu předškolní péče v České republice. Nazvali jsme jej zjednodušeně „Mensa pro školky“, aby se nám lépe pamatoval cíl našeho společného úsilí a abychom mohli společně pracovat na vývoji dětského potenciálu od nejranějšího období.

Co obnáší metoda NTC Learning v praxi?

Konkrétní představu si můžete nejlépe udělat prozkoumáním bakalářské práce Marie Čermákové, která má dlouholetou praxi jako učitelka v Modré třídě MŠ Holýšov.

Nemáte-li čas číst celou práci detailně, podívejte se alespoň na vybrané videozáznamy z uplatňování metody NTC Learning v holýšovské MŠ.

Mensa NTC Learning: kurzy pro učitele MŠ

Kurzy pro učitele MŠ mají akreditaci MŠMT ze dne 2.7.2015 pod č. j. MSMT-17148/2015-1-493; držitelem akreditace je Mensa ČR, která zároveň kurzy organizačně zajišťuje.

Aktuální informace o vypisovaných kurzech jsou průběžně zveřejňovány rubrice Semináře, školení, kde se můžete zároveň přihlašovat.

POZOR! Plánujete-li se zúčastnit kteréhokoli z níže uvedených kurzů, je nutné vyplnit elektronickou přihlášku u konkrétního vypsaného kurzu (nejprve je potřeba zvolit konkrétní termín v sekci Semináře, školení). Bez vyplněné elektronické přihlášky v dostatečném předstihu před konáním kurzu nelze na kurz nikoho přijmout.

Kliknutím na jeden z béžových obdélníků přejdete na obecnou anotaci konkrétního modulu NTC školení.

Mensa NTC Learning I – úvod do metody Mensa NTC Learning II. – navazující trénink Mensa NTC Learning III – závěrečný seminář

Mensa NTC Learning: informativní přednášky pro rodiče

  • Průběžně vypisujeme i informativní přednášky o metodě NTC pro rodiče. Rodiče s hlubším zájmem se mohou samozřejmě účastnit i kurzů pro učitele MŠ. Aktuální termíny najdete v rubrice Semináře, školení.

Mensa NTC Learning: další tipy