Logická olympiáda i letos rekordně

Petr Mazal

Logická olympiáda se úspěšně dožívá již osmého roku. Pro ty, které informace o této soutěži dosud míjela, doplním, že Logická olympiáda je soutěž v řešení logických úloh pořádaná Mensou České republiky. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování, kreativní přístup a pohotové rozhodování. Soutěž rovněž odhaluje skryté talenty a pomáhá propagovat Mensu a její aktivity. Logická olympiáda má několik kol – na první kolo, kdy se úlohy řeší online na webu soutěže, navazují kola krajská či okresní, vrcholem je pak finále, které se již poněkolikáté odehraje v míčovně Pražského hradu.


Letošní ročník opět oslovil rekordní počet zájemců, po loňských 49 000 se letos zaregistrovalo dokonce 58 000 účastníků a počet škol stoupnul z 2 056 na 2 900. Těší nás i rostoucí přízeň pedagogů, pomáhají nejen s propagací, ale i s ověřováním soutěžících a odhalováním případných pokusů o podvody – letos bylo přes 80 % soutěžících svými učiteli ověřeno jako platní žáci školy.

Osmý ročník přinesl i několik změn, hlavní z nich je rozšíření věkových kategorií. Pro děti v předškolním věku i pro žáky prvních ročníků ZŠ, kteří nezvládají textové zadání, byly připraveny sady neverbálních úloh a pilotně v několika okresech proběhlo okresní kolo pro předškolní děti. Odhalování případného nadání v brzkém věku je nepochybně přínosné.

V minulých letech jsme zaznamenávali občasné problémy při současném připojení několika stovek soutěžících. Letos proběhla dobrá příprava infrastruktury včetně upgrade databáze, takže s výpadky či dlouhými odezvami serveru jsme se již nesetkávali; za tuto přípravu – i za řadu úprav v systému – chci poděkovat Juraji Ladickému a Tomáši Hladíkovi.

Za přípravu soutěžních úloh bych rád poděkoval Pavle Procházkové, Janě Komaňské i dalším spolupracovníkům. Není rozhodně jednoduché již poněkolikáté připravit úlohy přiměřené, dosud nepoužité, originální.

Poděkování míří i k Pavle Janovské, Míše Kubaníkové, Jitce Markesové, Broně Milinkové a Martině Pokorné za komunikaci se soutěžícími a učiteli, za řešení problémů i za pomoc při vyhodnocení postupujících do krajských kol. Za koordinaci řady aktivit je třeba ocenit Zuzanu Polákovou.

Samozřejmě děkuji krajským koordinátorům – krajánkům. Za zorganizování krajských kol ve všech čtrnácti krajích, za propagaci, komunikaci i za rekordně krátká vyhodnocení letos vděčíme Ivě Berčíkové, Tomáši Blumensteinovi, Michalu Blümelovi, Petru Čavojskému, Věře Hellerové, Markétě Houškové, Janě Hřebíčkové, Martě Kubánkové, Haně Kotinové, Lucii Malechové, Evě Sedláčkové, Zuzaně Šimůnkové, Jiřímu Šmachovi, Lence Šnajdrové i jejich spolupracovníkům.

Finále je v době psaní článku teprve před námi a jsem přesvědčen, že i díky cca 70 dalším pomocníkům dopadne opět úspěšně.

Jsem moc rád, že Mensa ČR má takovýto tým odhodlaných dobrovolníků schopných zorganizovat akci, která je celosvětově největším mensovním projektem a která budí oprávněný obdiv po celém mensovním světě. Doufám, že soutěž bude obdobně úspěšně pokračovat i v letech příštích.

vítězové Logické olympiády 2015 (foto: Petr Štěpán)

Související odkazy

25.11.2015


Zpět