Logická olympiáda v Karlovarském kraji

Petr Čavojský

Semifinále Logické olympiády, pořádané naší místní skupinou, se konalo v prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary. Tentokrát jsme se všichni sešli v pátek 6. listopadu 2015.


Do druhého, krajského kola postoupilo 44 nejúspěšnějších řešitelů v každé kategorii. Zde soutěžící zdolávali nejdříve tzv. otevřené logické úlohy, kdy se hodnotí správný postup řešení, a poté uzavřené úlohy, v nichž vybírali správnou odpověď z nabízených pěti možností. Zadání těchto úloh bylo promítáno na projekční plátno v poměrně krátkých časových intervalech, takže se soutěžící již nemohli vracet zpět k dořešení úkolu.

Pro nejlepších 20 řešitelů v každé kategorii byly připraveny krásné ceny – deskové hry, jako např. Osadníci z Katanu, Poker, Ubongo, BANG! a mnoho dalších.

Odměny pro soutěžící se podařilo získat díky sponzorům: Karlovarský kraj, města Horní Slavkov, Sokolov a Karlovy Vary, firmy NEMOS GROUP, lékárna Arnika, ČMSS, hotel Marttel, hotel AXXOS, FADN a Klima-Elektron. Velké poděkování patří firmě ALBI za úžasné hry pro soutěžící.

Za skvělou připravenost žáků a studentů je potřeba poděkovat všem zapojeným školám. Především pak jejich ředitelům a učitelům, kteří s dětmi pravidelně pracují a pomáhají rozvíjet jejich logické schopnosti.

Díky těmto aktivitám, které každoročně zapojují více a více žáků a studentů do soutěže, se našemu – nejmenšímu – kraji podařilo získat sedm míst ve finále.

Za pomoc s pronájmem prostor pro soutěž děkuji pracovníkům krajského úřadu.

Velké poděkování patří studentům Gymnázia, základní školy a mateřské školy Mánesova ze Sokolova, kteří jako každý rok pomáhali s organizací semifinále.

Záštitu nad krajským kolem převzal hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný.

krajské kolo Logické olympiády 2015 v Karlovarském kraji (foto: Petr Čavojský)

Související odkazy

9.11.2015


Zpět