Jihočeské krajské kolo Logické olympiády

Lucie Malechová (redakčně upraveno)

Letošní jihočeské krajské kolo Logické olympiády probíhalo v nových, ještě prestižnějších prostorách krajského úřadu, a to přímo v kruhovém sálu zastupitelstva Jihočeského kraje. Účastníci byli z nového prostředí nadšeni a věřím, že i tato nová zkušenost pro ně byla zážitkem.


Harmonogram dne byl standardní. Každá kategorie měla pro sebe vyhrazeny něco přes dvě hodiny, během kterých si soutěžící napsali nejdříve písemný test, pak promítací. Během přestávky dostali nějaké svačinky a malé dárečky. Ke konci jsme jim prozradili správná řešení a vyvrcholením bylo odhalení těch nejlepších. Vítězové dostali hodnotné ceny a pak už probíhalo focení. Kromě radosti se na tvářích některých vítězů objevil i nečekaný údiv.

Za malé dárečky pro všechny účastníky a také za hodnotnější ceny pro vítěze děkujeme našim sponzorům, kterými jsou: Jihočeský kraj, JČC Strojní dílny, s. r. o., Jednota, spotřební družstvo České Budějovice, Besip, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Bosch, spol. s r. o., Zoo Ohrada Hluboká nad Vltavou, Jihočeské muzeum, město České Budějovice, Pekárna Srnín, paní Monika Bartoň, Plojhar, s. r. o., Foto-Video centrum České Budějovice a knihkupectví Dobrovský. Věřím, že nám tito sponzoři zachovají svoji přízeň i do dalších ročníků a budeme moci díky nim opět rozdávat radost nadaným dětem.

Zároveň bych také chtěla poděkovat dobrovolníkům, kteří pomáhali s přípravou a průběhem celé olympiády. Za vysoké nasazení a téměř bleskové opravování testů a samozřejmě i za další pomoc děkuji Pavle, Pavlovi, Jindrovi, Přemovi, Milanovi a Editě z naší MS a dále Idě, Hance, Daně a Lucce, které sice nepatří mezi členy naší MS, ale rády nám pomohly s touto akcí pro děti.

Myslím, že letošní krajské kolo v Jihočeském kraji, uspořádané 6. listopadu, se vydařilo. Úsměv na tvářích dětí a příjemná únava organizátorů to potvrzovala. Pak už jsme jen přáli našim jihočeským vítězům, aby se jim dařilo i v pražském finále.

krajské kolo Logické olympiády 2015 v Jihočeském kraji (foto: Lucie Malechová)

Související odkazy

9.11.2015


Zpět