Pravidelný ranní pohyb našich předškoláků- techniky NTC učení (Plachá Hana, MŠ Lesnice)

Důležitou součástí stimulace dětského mozku a rozvoje jednotlivých synapsí je pravidelné cvičení motoriky, koordinační cviky na rozvoj rovnováhy s různými pomůckami, především balančními míči.


Denní aktivity jsou propojovány s variacemi motivací na točení dětí kolem vlastní osy za účelem akomodace oční čočky. Většina cviků je propojována s posilováním vnitřního stabilizačního svalového systému těla tak, aby dítě cvičilo se svojí vlastní váhou, odpor, který mu poskytuje posun po podložce je velmi přirozený, tudíž je bezpečné pohybovat se s podložkou na základě vlastního zájmu. Děti aktivitu volí dobrovolně, není nutná pro všechny. Veškerá cvičení pod vedením pedagoga jsou možná zopakovat tudíž při pobytu venku, kdy je znovu nabízen rotační pohyb kolem vlastní osy. Jelikož se jedná o jeden z nejkomplikovanějších pohybů v prostoru, je třeba, aby dítě získalo potřebnou sebedůvěru a schopnosti potřebné na to, aby zvládlo v dostatečné míře kolektiv vrstevníků kolem sebe a tudíž pro každého odlišnou bezpečnou vzdálenost. Masážní a stimulační cvičení je cestou k reflexní masáži chodidel, předcházení plochým nohám, manipulaci s prsty na nohou u dětí a uvolnění chodidel. Celý proces také velmi procvičuje samostatnost dětí při oblékání, udržování pořádku, schopnosti se dohodnout, dodržet daný čas pro činnost, orientovat se na hodinách a rozhodovat se, zda vůbec se mi dnes hýbat chce či ne. Vždyť možnost volby je někdy to, co může budoucí život dětem, co se neumějí rozhodovat nebo nedostávaly šanci - zkomplikovat život....(Hana Plachá, MŠ Lesnice)

Související odkazy

29.1.2016

Klíčová slova: NTC učení, pohyb, seberealizace, individualizace

Pravidelný ranní pohyb našich předškoláků – NTC techniky – pohyb (MŠ Lesnice)
29.1.2016 Hana Plachá


Zpět