Květňák pozván ke kulatému stolu ke kyberšikaně

31.3.2016 pořádaly organizace SKAV a EDUin. Mezi panelisty usedl Mgr. Pavel Kopečný, ředitel školy, a PhDr. Kateřina Bartošová, metodička primární prevence.


Celý průběh byl natočen, informovali jsme na školním webu.

Související odkazy

19.4.2016

Klíčová slova: SKAV, EDUin, kulatý stůl, kyberšikana


Zpět