České hlavičky 2016

Lenka Stodůlková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR společně s Českou hlavou vyhlašuje již 10. ročník soutěže pro talentovanou středoškolskou mládež v oblasti vědeckých a odborných prací České hlavičky.


V letošním roce jsou vyhlašovány následující kategorie:

  • Merkur – „Člověk a společnost“
  • Genus – „Člověk a svět kolem něj“
  • Ingenium – „Svět počítačů a komunikace“
  • Futura – „Řešení pro budoucnost“
  • Sanitas – „Život a zdraví člověka“.

Uzávěrka nominací je 30. června 2016.

O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhoduje odborná porota složená z předních českých vědců, např. prof. Ing. Stanislava Hronová, prof. Ing. Petr Doucek, prof. RNDr. Zdeněk Herman nebo prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs.

Laureátům budou ceny a finanční odměny v celkové výši 150.000,- Kč předány na slavnostním galavečeru, který se uskuteční 15. listopadu v Brně. Galavečer natáčí a odvysílá Česká televize.

Zároveň jsou letos České hlavičky opět součástí programu EXCELENCE vyhlašovaným Ministerstvem školství. Tento program je určen pro podporu škol a pedagogů, kteří se o talentované a nadané žáky starají a vytvářejí jim kvalitní podmínky pro jejich další rozvoj.

Kompletní znění statutu a náležitosti nutné k podání přihlášky naleznete níže (viz Bližší informace) nebo na webových stránkách www.ceskahlava.cz. V případě dotazů či nejasností prosím kontaktujte organizátory na e-mailu (nosek@ceskahlava.cz) nebo telefonicky na čísle +420 702 075 916.

Bližší informace

Související odkazy

13.5.2016


Zpět