Metodička prevence vystoupila na Pražském fóru primární prevence rizikového chování

Proběhlo na Magistrátu hl.města Prahy - tentokrát Květňák školil ostatní.


Metodička primární prevence PhDr. Kateřina Bartošová hovořila o prevenci na naší škole;
prezentaci najdete mezi výstupy z konference; zachytila v ní svou každodenní práci s žáky
a množství konkrétních aktivit a akcí, které organizuje, aby prostředí školy bylo bezpečné a pohodové.
Má plnou důvěru žáků a patří jí dík kolegů za podněty a pomoc, zejména s třídnickými hodinami.

Související odkazy

31.8.2016


Zpět