Co se děje pro nadané děti na Klatovsku

Kateřina Vágnerová

Následující shrnutí aktivit pro nadané děti v Klatovech a jejich nejbližším okolí bylo publikováno v srpnovém čísle mensovního časopisu.


LogIQ Kluby

V Klatovech, Janovicích nad Úhlavou a Nýrsku u Klatov se již druhým rokem scházejí nadané prvostupňové děti v LogIQ Klubech nadaných dětí. Tyto kluby vznikaly postupně jako volnočasové aktivity pro nadané děti na jednotlivých základních školách nebo knihovně, v tuto chvíli jich běží na Klatovsku pět.

Děti se scházejí každý týden na klubové setkání, na kterém buďto vědecky bádají, provádějí experimenty, sestavují technické přístroje nebo řeší logické úkoly, hlavolamy a hrají deskové hry. K tomu se také děti v rámci klubů zapojují do různých mimořádných aktivit a akcí, mimo jiné Logické olympiády, spisovatelské soutěže Bambini litera, virtuálního setkávání dětí online Skype-a-Thon, virtuálních exkurzí (virtual field trip) nebo vlastních exkurzí, např. letos nám nejlepší přišla výstava Jak se točí peníze.

Dětská vědecká konference

S klatovskými LogIQ Kluby nadaných dětí je spojena i unikátní vědecká akce pro malé děti, o které jsme psali v minulém čísle časopisu – Dětská vědecká konference.

Díky této akci se v sobotu 23. 6. zaplnil velký sál kulturního domu v Klatovech nadanými dětmi a jejich rodiči. Dětských účastníků bylo více než 100. Po dopoledních přednáškách si děti vybraly workshopy dle svého zájmu a věnovaly se zcela prakticky několika vědeckým nebo technickým aktivitám. Tato akce je sice organizátorsky spojena s Kluby nadaných dětí, ale samotná akce je otevřená všem zvídavým dětem z řad široké veřejnosti. Letos také přivítala dětské účastníky i z větších vzdálenosti než jen region.

Vědecko-logický týden

Další výjimečností klatovských klubů je „letní soustředění“ – vědecko-logický týden. Vzhledem k ohromnému zájmu ze strany dětí jsme letos rozdělili účastníky na mladší (1. – 3. třída ZŠ) a starší (od 3. třídy ZŠ). Letošním tématem pro obě skupiny byl stroj času. V rámci týdne si děti vyzkoušely celodenní přírodovědné bádání v terénu – mladší děti byly na Šumavě, kde pozorovaly a určovaly hmyz, dělaly výzkum vody a šumavských orchidejí; starší děti absolvovaly v plzeňské ZOO vůbec první T-exkurzi pro prvostupňové děti ve spolupráci s Talnetem. Podle jednotlivých epoch (starověk, středověk, budoucnost), kam se děti přenesly vlastnoručně vyrobenými stroji času, děti zkoumaly a zkoušely výrobu papyru i papíru, sestrojily si přenosné sluneční hodiny, vyrobily filtrační zařízení pro vodu a zkoumaly znečištění vody, programovaly ve Scratchi nebo skypovaly s dětmi na druhé straně planety.

Jeden postřeh z T-exkurze pro nadané prvostupňové děti

Nedá mi to, abych se nepodělila o postřeh z exkurze, kterou si pro nás připravila Julie Peterková z Talnetu. Jednalo se o etologické pozorování chování zvířat v ZOO. Pozorování bylo zaměřeno na různé způsoby komunikace zvířat. Tato exkurze byla „zkušební“ – byla navržena pro prvostupňové děti a vyzkoušena našimi nadanými dětmi ze 3. – 5. třídy ZŠ. Program sklidil ohromný úspěch a děti si žádají další. Jedno jsem si uvědomila: nadané děti mají často velice široké nebo/a velice detailní encyklopedické znalosti v jednotlivých oblastech svého zájmu a nadání, které ale nemohou nikde uplatnit, protože ve škole v takovémto rozsahu látka probírána není a ani o detailní výklad ze strany žáků na prvním stupni není zájem. Badatelská činnost na takové úrovni, aby tyto děti mohly své znalosti uplatnit a rozvíjet, se také prakticky nikde neděje – většina aktivit tohoto rozsahu a typu je zaměřena na nadané středoškoláky nebo alespoň děti II. stupně ZŠ. Prvostupňové děti nemají zkušenosti. Jejich znalosti jsou encyklopedické, ale potřebují více zasadit do oborového rámce, navázat na zkušenosti a propojovat s dalšími (často oddělenými) znalostmi. Právě v tomto vidím ohromný potenciál v Klubech nadaných dětí a podobných formátech aktivit v místech, kde nemají nadané děti šanci zvolit si upravený vzdělávací systém (třídu pro nadané apod.).

Související odkazy

29.7.2018


Zpět