Základní škola Strž začala realizovat program zvýšené péče o nadané žáky naši školy

Co tomu předcházelo? V minulém školním roce jsme požádali Mensu, aby provedla základní testování, jak na tom naši žáci jsou. Vybrali jsme 1. stupeň a 6. třídu. Testování bylo dobrovolné, a proto náš potěšilo, že rodiče více jak 90 žáků souhlasilo s tímto krokem.


Co tomu předcházelo? V minulém školním roce jsme požádali Mensu, aby provedla základní testování, jak na tom naši žáci jsou. Vybrali jsme 1. stupeň a 6. třídu. Testování bylo dobrovolné, a proto náš potěšilo, že rodiče více jak 90 žáků souhlasilo s tímto krokem. Další částí programu bylo i proškolení celého sboru o nadaných žácích a jak s nimi pracovat.
Z tohoto celého souboru jsme vybrali 6 žáků, kteří navštíví ŠPZ, zda skutečně patří do kategorie nadaných nebo mimořádně nadaných.

V tomto školním roce jsme založili dva kluby deskových her – pro I. a II. stupeň zvlášť.  Celkem tyto kluby navštěvuje kolem 30 žáků bez ohledu, zda prošli testováním nebo ne. Věříme, že péče, kterou věnujeme této oblasti, se nám vrátí v podobě spokojených, dychtivých a zvědavých žáků (potažmo jejich rodičů), žáci si najdou svoji cestu v dalším vzdělávání.
Jsme všichni na začátku tak se učí jak děti, tak učitelé. První obrázky můžete vidět v naši fotogalerii.

Související odkazy

24.10.2016

Klíčová slova: nadaní žáci, logické hry


Zpět