Projekt EDISON 2015, 2016

O projektu EDISON 2014 jsme informovali.
I další ročníky jsou velkým přínosem k přípravě žáků v anglickém jazyce, přinášejí poznatky o zemích, z nichž jsou stážisté, a pěstují komunikativní dovednosti a přátelské vztahy


EDISON 2015, EDISON 2016

Související odkazy

24.10.2016

Klíčová slova: prohloubení jazykového vzdělávání, komunikace, přátelské vztahy se zahraničními studenty


Zpět