Představili jsme metodu NTC Learning....

Andrea Vřešťálová

V pondělí 21. listopadu proběhlo ve FlowerGarten setkání učitelů z pražských jazykových mateřských škol, tzv. PEYN, nebo-li Prague Early Years Network. PEYN vznikl za účelem předávání si poznatků a zkušenností ze vzdělávání dětí předškolního věku. Tato setkání se konají jednou za tři měsíce a jsou pořádány vždy v jedné z partnerských mateřských škol.


Tentokrát jsme pořádali setkání my ve FlowerGarten. Chtěli jsme se podělit o zkušenosti, které máme za poslední dva roky s metodou NTC Learning a názorně si ukázat, jak tato metoda funguje v praxi.Kolegové metodu NTC Learning neznali, předpokládám, že se v ČR školí pouze v českém jazyce. My jsme se tedy postarali o osvětu v anglickém jazyce a vše jim podrobně vysvětlili a názorně ukázali. Hráli jsme hry s vlajkami, učili se číst piktogramy a poznávat známé i neznámé značky aut. Vymýšleli jsme různé asociace, hráli hry na trénování paměti a nakonec jsme si ukázali, jak funguje pohybová část metody. Všichni byli velmi spokojeni se vším novým, co se u nás ve školce za pár hodin naučili, a věřím, že budou nové poznatky využívat ve svých školkách a tím efektivně zvyšovat kapacitu mozku dětí.

Související odkazy

2.12.2016

Klíčová slova: NTC, PEYN


Zpět