Týden mozku

Ve čtvrtek 16. 3. 2017 a v pátek 17. 3. 2017 se 16 studentů spolu s panem učitelem Milanem Jandou zúčastnilo cyklu přednášek v rámci 19. ročníku Týdne mozku, který se každoročně koná na půdě Akademie věd v Praze. Mohli si tak vyslechnout zajímavé přednášky o nejnovějších trendech a objevech ve výzkumu mozku a neurovědách a získat tak nový pohled na fungování našeho mozku.


Již v půl osmé ve čtvrtek ráno jsme nasedli do autobusu a zamířili do Prahy, kde jsme se metrem dopravili k Akademii věd. Do první přednášky ještě zbývalo trochu času, a tak jsme si mohli v klidu vychutnat čerstvou kávu a čaj v místní kavárně. První přednáška se týkala paměti a vytváření map v naší mysli. Druhou vedl známý neurochirurg Eduard Zvěřina, který nám líčil, jak probíhá mikroneurochirurgická operace a podělil se s námi i o své životní příběhy spojené s tímto tématem. Po těchto dvou přednáškách jsme se jeli ubytovat na koleje Volha na Chodově, kde jsme si všíchni chvíli odpočinuli. Vzápětí jsme se ale museli řádně upravit a převléci, protože jsme měli koupené lístky do divadla Pod Palmovkou na komedii Mocná Afrodité. Každý divák se u této hry opravdu bavil a všichni odcházeli z divadla spokojení. Výborným zakončením dne byla vynikající večeře v restauraci v historickém centru Prahy.

Na pátek jsme měli naplánovanou první přednášku na devátou hodinu. Jelikož jsme samozřejmě chtěli déle spát, vyrazili jsme se zpožděním, a proto jsme museli sníst snídani za pochodu. Nikdo naštěstí nic nenamítal, protože jsme už byli natěšení na další zajímavé přednášky. Nejdříve jsme se dozvěděli o orofaciální bolesti a poté o roztroušené skleróze. Výlet do Prahy se ale samozřejmě neobejde bez krátké přestávky na nějaké ty nákupy. Proto jsme ještě krátce před odjezdem navštívili nákupní centrum Nový Smíchov a pak už autobusem jeli zpět do Strakonic.

Bylo opravdu úžasné si vyslechnout profesionály mluvící o svém oboru a o tématech, ke kterým se v běžném konverzaci praděpodobně nedostanete. Celá akce se vydařila skvěle a myslím, že všichni měli doma i ve škole co vyprávět.

Bohdana Scheinostová

31.3.2017

Týden mozku 2017 (KND Strakonice)
31.3.2017 Zuzana Kostková
Týden mozku
Týden mozku


Zpět