Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v mateřské škole jako nástroj k prohloubení vědomostí dětí o životním prostředí kolem nás

Andrea Vřešťálová

Úkolem EVVO je předat co nejvíce znalostí o životním prostředí, naučit nás chovat se k přírodě šetrně a ohleduplně.


Naším úkolem je ukázat dětem na vlastní oči a vlastním prožitkem, jakým způsobem je dobré o přírodu a prostředí kolem nás vhodně pečovat.

Během měsíců září a října jsou naše výlety a některé aktivity zaměřeny právě na místa, kde si děti mohou vyzkoušet a dozvědět se něco o třídění odpadů, ale také o čištění lesů a vodních toků.

Navštívíme Eco Prales ve Kbelích, kde se děti dozvědí něco o lesním a vodním hospodářství, ale také o včelách a volně žijících zvířatech s hendikepem.

Ve středisku UVR v Mníšku pod Brdy, kam půjdeme na exkurzi do poloprovozu, děti uvidí drcení odpadů a navštíví laboratoř, kde probíhá výzkum a vývoj technologií v oblasti životního prostředí. Příští týden se vydáme do školky v přírodě na Vysočinu, kde máme připravené další činnosti týkající se našich podzimních projektů.

Třídění odpadů, čistění a úklid nejbližšího okolí naší školky a sběr kaštanů pro zimní krmení zvířat jsou samozřejmostí a děti dělají tyto činnosti rády, a pokud se naučí o prostředí přemýšlet již v tak raném věku, budou jim nabyté zkušenosti a vědomosti celý život prospěšné.

15.10.2017

Klíčová slova: Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta, mateřská škola, životní prostředí


Zpět