Krajské kolo Logické olympiády 2017 v Karlových Varech

Petr Čavojský

Semifinále Logické olympiády, pořádané místní skupinou Mensy ČR, se konalo v prostorách zastupitelského sálu Krajského úřadu Karlovarského kraje.


Do krajského kola postoupilo 44 nejúspěšnějších řešitelů v každé kategorii. Zde soutěžící zdolávali nejdříve tzv. otevřené logické úlohy, kdy se hodnotí správný postup řešení, a poté uzavřené úlohy, v nichž vybírali správnou odpověď z nabízených 5 možností. Zadání těchto úloh bylo promítáno na projekční plátno v poměrně krátkých časových intervalech, takže se soutěžící již nemohli vracet zpět k dořešení úkolu.

Pro nejlepších 20 řešitelů v každé kategorii byly připraveny krásné ceny – deskové hry, jako např. Osadníci z Katanu, Telepatie, Umí prase létat, Ubongo, BANG a mnoho dalších.

Odměny pro soutěžící se podařilo získat díky sponzorům, kterými byli Karlovarský kraj, města Horní Slavkov, Sokolov a Karlovy Vary.

Velké poděkování patří firmě ALBI za úžasné hry pro soutěžící.

V kategorii A obsadil první místo Leonard Oeding (ZŠ Jana Amose Komenského, Karlovy Vary), v kategorii B Jan Kotschy (Gymnázium a OA, Ruská 355, Mariánské Lázně) a v kategorii C Nora Prokešová (První české gymnázium, Karlovy Vary).

Za skvělou připravenost žáků a studentů je potřeba poděkovat všem zapojeným školám. Především pak jejich ředitelům a učitelům, kteří s dětmi pravidelně pracují a pomáhají rozvíjet jejich logické schopnosti. Díky těmto aktivitám, které každoročně zapojují více a více žáků a studentů do soutěže, se našemu – nejmenšímu kraji – podařilo získat 9 míst ve finále, které proběhlo v prostorách Míčovny Pražského hradu.

Za pomoc s pronájmem prostor pro soutěž děkuji pracovníkům Krajského úřadu.

Velké poděkování patří studentům Gymnázia, základní školy a mateřské školy Mánesova ze Sokolova, kteří jako každý rok pomáhali s organizací semifinále.

Záštitu nad soutěží převzala paní hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzová.

Související odkazy

9.11.2017

Krajské kolo Logické olympiády 2017 v Karlových Varech
3.11.2017


Zpět