Krajské kolo Logické olympiády 2017 ve Středočeském kraji

Petr Štěpán

Dne 3. 11. 2017 se ve škole Open Gate v Babicích uskutečnilo krajské kolo již 10. ročníku Logické olympiády pořádané Mensou ČR. Ve třech kategoriích se utkalo 150 regionálně nejúspěšnějších řešitelů, kteří v nominačním kole obstáli v tvrdé konkurenci 5 532 soutěžících z celého Středočeského kraje.


V kategorii A nad celkem 2 429 soutěžícími z prvního stupně základních škol zvítězil Vojtěch Flíček ze ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II. První místo mezi 2 029 žáky druhého stupně základních škol soutěžícími v kategorii B si vybojoval Jiří Hrubant z Gymnázia Legionářů v Příbrami. Zajímavostí je, že letos v kategorii B do krajského kola postoupily, a tedy bojovaly proti sobě tři sestry z jedné rodiny. A konečně v kategorii C zvítězil Richard Bezděka, z Dvořákova gymnázia z Kralup nad Vltavou, který na své cestě k vítězství v kategorii C překonal 1 073 soutěžících ze středních škol Středočeského kraje.

Jiří Luka, ředitel ZŠ Open Gate, kde se soutěž konala, byl skvělým hostitelem a už se těší na další kolo. Soutěž je podporována Nadací The Kellner Family Foundation a školou Open Gate.

Rozhovor: Jiří Luka, ředitel Open Gate

Jaké jsou hlavní důvody, že se krajské kolo Logické olympiády koná u vás?

Krajské kolo se u nás koná již tradičně, letos to bylo pošesté. Jedním z důvodů je, že naše škola se zaměřuje na podporu nadaných dětí ve všech oblastech, logické myšlení nevyjímaje.

Mottem LO je Kantovo: „Odvaž se používat vlastní rozum.“ a myslím, že právě to je základ i naší práce v OG – učit děti kriticky myslet, dokázat nacházet více cest k řešení, a především k těm neotřelým, zkrátka pomoci dětem dobře se orientovat ve světě, který se stále rychleji mění.

Jaké jsou plány vaší školy do budoucna?

Rozhodně chceme dále podporovat spolupráci s Mensou, samozřejmě včetně pořádání Logické olympiády. Důležitá je pro nás také výměna zkušeností v oblasti práce s nadanými žáky. Někteří žáci naší základní školy (která je sama o sobě výběrová) se nad rámec výuky každý týden schází na tzv. Skupinkách – jde o projekt, kde jim nabízíme možnost dalšího rozvoje jejich nadání. Výstupy ze Skupinek bývají velmi zajímavé a s praktickým přesahem, což dává práci dětí skutečný smysl.

V čem je studium na Open Gate pro žáky přínosem?

Věřím, že toho je skutečně hodně, a je pro mě obtížné shrnout vše do několika vět. Jak už jsem řekl, žáky naší školy si pečlivě vybíráme. Již na základní škole probíráme učivo více do hloubky, představujeme ho žákům pomocí projektů a motivujeme je k práci na vlastních prezentacích. Od prvního ročníku mají také vysokou hodinovou dotaci anglického jazyka, takže již ve čtvrté a páté třídě mnozí z nich úspěšně absolvují mezinárodní cambridgeské zkoušky KET a PET. To vše vrcholí v posledních dvou letech studia na gymnáziu přípravou nejen na českou maturitní zkoušku, ale také na tzv. International Baccalaureate – mezinárodní program zakončený zkouškou akceptovanou ve většině vyspělých zemí, kde naši absolventi tradičně dosahují vynikajících výsledků. Netřeba dodávat, že tyto výsledky jim pak otevírají dveře na mnoho prestižních zahraničních univerzit.

Kromě akademického profilu žáků, který je samozřejmý, je pro nás velmi podstatný osobnostní rozvoj každého dítěte se zaměřením na jeho hodnoty, postoje a jednání. Je proto běžné, že děti již od prvního ročníku uskutečňují různé charitativní projekty – navštěvují domov pro seniory, dětský domov, chodí číst dětem v mateřských školách apod. V těchto činnostech pokračují i na gymnáziu v rámci dobrovolnických aktivit. Učíme je tedy, že žijí nejen pro sebe, ale také pro druhé.

Co soudíte o změnách ve výukových metodách v porovnání s minulostí?

Je otázkou, co míníte pojmem minulost. Osobně jsem velkým příznivcem Komenského pedagogiky a mám pocit, že jeho zásady jsou pilíře, jichž bychom se měli stále snažit dosáhnout. Jsou totiž nadčasové.

Je zřejmé, že vzdělávání reaguje na potřeby doby. Vzhledem k její rychlosti je pro nás těžké odhadnout, kam se svět se svými technologiemi posune za pět let, a tak je nezbytné, abychom děti vedli ke kreativitě, adaptabilitě a schopnosti pružně reagovat. Zároveň je třeba, aby měly zdravé sebevědomí a možnost nalézt v životě své místo. Je jasné, že dominance frontální výuky, kterou si pamatujeme ze školních lavic my, k těmto cílům nevede. Snahou Mensy i Open Gate a mnoha dalších organizací a škol proto je vzdělávání posouvat směrem k moderním trendům.

Související odkazy

8.11.2017

Krajské kolo Logické olympiády 2017 ve Středočeském kraji
3.11.2017


Zpět