Spisovatelka Klára Smolíková

M. Dernerová

Podchytit u dětí zájem o četbu je v dnešní „době internetu“ nadlidský úkol.


Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou učinila vynikající krok! Pozvala mezi žáky spisovatelku Kláru Smolíkovou. Její tvorba je zaměřena především pro děti mladšího školního věku. Beseda s obrázkovou prezentací knih, barvité, poutavé vyprávění, plnění úkolů a pracovních listů atd., to vše děti přímo nadchlo. Nevnímali jsme čas. Kupovali jsme si její knihy, nechávali si je podepisovat s věnováním.

To byl vážně obří zážitek, na který žáci III. A asi jen tak nezapomenou!

31.3.2018

Klíčová slova: kniha, čtení, spisovatelka


Zpět