Krajské kolo Logické olympiády 2018 v Karlových Varech

Petr Čavojský

Semifinále Logické olympiády, pořádané místní skupinou Mensy ČR, se konalo v prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary.


Do krajského kola postoupilo 44 nejúspěšnějších řešitelů v každé kategorii. Zde soutěžící zdolávali nejdříve tzv. otevřené logické úlohy, kdy se hodnotí správný postup řešení, a po té uzavřené úlohy, v nichž vybírali správnou odpověď z nabízených 5 možností. Zadání těchto úloh bylo promítáno na projekční plátno v poměrně krátkých časových intervalech, takže se soutěžící již nemohli vracet zpět k dořešení úkolu.

Pro nejlepších 20 řešitelů v každé kategorii byly připraveny krásné ceny – tablety, elektronické čtečky knih, deskové hry, jako např. Osadníci z Katanu, Telepatie, Umí prase létat, Ubongo, BANG a mnoho dalších.

Odměny pro soutěžící se podařilo získat díky sponzorům, kterými byli Karlovarský kraj, města Horní Slavkov, Sokolov, Karlovy Vary a Cheb. Velké poděkování patří firmě ALBI za úžasné hry pro soutěžící.

Vítězi jednotlivých kategorií se stali Daniel Skoupý (ZŠ jazyků, Karlovy Vary), Samuel Janoch (Gymnázium a OA, Mariánské Lázně) a Nora Prokešová (První české gymnázium, Karlovy Vary). Do finále postoupili první 3 z každé kategorie.

Za skvělou připravenost žáků a studentů je potřeba poděkovat všem zapojeným školám. Především pak jejich ředitelům a učitelům, kteří s dětmi pravidelně pracují a pomáhají rozvíjet jejich logické schopnosti.

Díky těmto aktivitám, které každoročně zapojují více a více žáků a studentů do soutěže, se našemu – nejmenšímu kraji – podařilo získat 9 míst ve finále, které proběhlo v prostorách Míčovny Pražského hradu.

Za pomoc s pronájmem prostor pro soutěž děkuji pracovníkům Krajského úřadu.

Velké poděkování patří studentům Gymnázia, základní školy a mateřské školy Mánesova ze Sokolova, kteří jako každý rok pomáhali s organizací semifinále.

Záštitu nad soutěží převzala paní hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Mračková Vildumetzová.

Související odkazy

7.11.2018

Krajské kolo Logické olympiády 2018 v Karlových Varech
2.11.2018


Zpět