Badatelský kroužek a Kroužek logiky na ZŠ Přemyslovců, Louny

Bc. Ivana Koptová

Na naší základní škole pokračuje i v letošním školním roce Badatelský kroužek a Kroužek logiky. Děti se rozvíjejí v intelektových oblastech, jako je například vrozená logika, verbální schopnosti, kreativita, funkční gramotnost, strategie a mnoho dalších.


Dále se v kroužcích zajímají o zkoumání a experimentování nejen v přírodních vědách, ale i v dalších oblastech a odvětvích lidských činností. Také se rozvíjí ve schopnostech práce s informacemi, kritického myšlení a posuzování informací. Co se dozví z teoretických informací, si jako správní badatelé a vědci ověří i prostřednictvím své osobní zkušenosti. Na posledním setkání zkoušeli mladí vědátoři dělat bublinové sochy nebo tvořili duhy z barevných lentilek.

Bc. Ivana Koptová
vedoucí obou kroužků

19.11.2019

Badatelský kroužek a Kroužek logiky (ZŠ Přemyslovců, Louny)
19.11.2019


Zpět