Environmentální vzdělávání v době digitalizace a automatizace

Environmentální vzdělávání – v době klimatických změn a otázek ohledně zelené ekonomiky a odpovědné spotřeby téma stále aktuálnější. Jak ale environmentální vzdělávání konkrétně uchopit? A jak do něj promítnout trendy digitalizace a automatizace? Jak učit sebe a případně i své žáky a studenty o ekologických tématech inovativním a moderním způsobem? A jak toto téma promítnout do vzdělávání nadaných a talentovaných žáků? Možnou odpověď na tyto otázky nabízí projekt DEEDU (Digital Environmental Education) podpořený programem Erasmus+, který v České republice realizuje nezisková organizace EDUcentrum.


Cílem projektu je poskytnout praktické nástroje podporující environmentální vzdělávání a digitální technologie a podpořit tak aktivní přístup ke svému okolí a k ochraně životního prostředí. Projekt se zaobírá tématy jako automatizace domácnosti, monitorování environmentálních parametrů a automatizované pěstování rostlin.

Automatizace domácnosti představuje téma energické efektivity, tedy schopnosti využívat zdroje ekologicky a co nejvíce minimalizovat plýtvání. Není například potřeba vytápět byt automaticky od určité hodiny i v případě, že se člověk zdrží v práci či tráví večer mimo domov. Obdobně není třeba využívat umělé osvětlení, pokud je v místnosti dostatek světla přirozeného.

Jak konkrétně měřit míru osvětlení či teploty a jak zvyšovat povědomí o těchto tématech je možné najít na následujících odkazech (v angličtině):

Monitorování environmentálních parametrů se, kromě jiného, zaobírá taktéž praktickými možnostmi a tipy, jak snížit spotřebu energie a jak uvažovat o svých vlastních návycích z pohledu udržitelnosti. Příkladem může být měření elektromagnetického (EMI) záření, které indikuje, zda přístroje spotřebovávají elektrickou energii, i když jsou ve stand-by režimu či dokonce vypnuté. Dalším tématem, které se monitorováním parametrů zabývá, je pak například měření kvality vody. Měřič kvality vody (konduktometr) je založen na skutečnosti, že čistá voda není dobrým vodičem elektrického proudu. Tímto zařízením lze změřit koncentraci volných částic s elektrickým nábojem, které jsou ve vzorku vody obsaženy. 

Automatizované pěstování rostli otevírá pak vede k tématům jako je ekosystém a parametry zdravého prostředí – obsah CO2, teplota, vlhkost a světlo.

 


Chcete-li se o projektu a vzdělávacích materiálech dozvědět více, navštivte následující stránky:

DEEDU projekt: http://deeduproject.eu/

Kompletní tutoriály (v angličtině) i české překlady jejich shrnutí jsou ke stažení také na stránkách EDUcentra: http://www.educentrum.eu/deedu-2018-2020-2

 


EDUcentrum je nezisková organizace, která podporuje ne­tradiční formy vzdělávání a ověřuje nové metody a přístupy k rozvoji schopností, dovedností a talentu dětí, mládeže, ale i dospělých. Od roku 2011 se zabýváme přenosem inovací ze zahraničí a v současné době spolupracujeme s několika desít­kami zahraničních organizací. Naší vizí je vytvářet příležitosti pro další vzdělávání napříč celým věkovým a sociálním spektrem a pomáhat lidem být aktivními tvůrci jejich profesního i osobního života.

 

8.4.2020

Klíčová slova: ERASMUS+, projekt, environmentální výchova, digitální vzdělávání


Zpět