Liberecký kraj podporuje učitelky a učitele základních škol a rodiče, kteří rozvíjejí nadané či mimořádně nadané žáky

Mgr. Filip Trdla (tiskový mluvčí Libereckého kraje a krajského úřadu)

Liberecký kraj podporuje učitelky a učitele základních škol a rodiče, kteří rozvíjejí nadané či mimořádně nadané žáky i prostřednictvím aktivit projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II (NAKAP LK II) pokračuje od prosince loňského roku do listopadu 2023. Tento projekt je financován pomocí evropských fondů.


KE STAŽENÍ

program konference 20. října 2021
( PDF soubor, 1,8 MB)

„Dospělí, co znají specifické potřeby těchto dětí a pomáhají jim ve vzdělávání a v seberozvoji, si zaslouží pomoc. V rámci inkluze chceme vytvořit podpůrné prostředí i dětem, které se chtějí učit a učí se rády,“ vysvětluje Dan Ramzer, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Metodičky nadání projektu NAKAP LK II nabízejí základním školám servis formou bezplatných konzultací, doporučení pracovních pomůcek, bezplatného vzdělávání pro pedagogy 4x až 6x ročně, poradenství pro ředitele ZŠ pro nastavení systémové péče o nadané. K dispozici je též veřejné úložiště pracovních listů ke stahování a tisku: www.tinyurl.com/nadani, nabídka volnočasových subjektů v kraji vhodná pro nadané děti v Příručce na www.tinyurl.com/nadani.

V rámci NAKAP LK II se chystá i celá řada akcí:

  • Ve čtvrtek 14. října 2021 mezi 13.–15. hodinou na EDUCA WEEK proběhne seminář pro učitele základních škol v sále Krajské vědecké knihovny v Liberci. Více zde: https://www.educaliberec.cz/novinky/detail-seminar-o-nadani-deti-projektu-nakap-lk-ii-pro-ucitele-a-rodice-247/
  • Ve středu 20. října 2021 proběhne na Krajském úřadě Libereckého kraje celodenní konference o nadání, kde budou zástupci škol z České Lípy hovořit o nastavení podpory nadaných ve výuce. Dále zde vystoupí psycholožky z pedagogicko-psychologických poraden a lektorky z FP Technické univerzity v Liberci. Uskuteční se také workshopy pro učitelky a učitele. Občerstvení je zajištěno po celý den a pro předem přihlášené je k dispozici teplý oběd zdarma. Účast na konferenci je bezplatná a neakreditovaná. On-line přihlašování je otevřeno do středy 13. 10. 2021.
  • Na 7. prosince 2021 plánuje Liberecký kraj workshop učitelky oceněné Global Teacher Prize Barbory Heřmanové ze ZŠ Mozaika v Rychnově nad Kněžnou na téma triády, zodpovědnost za vlastní učení a formativní hodnocení.

9.10.2021


Zpět