Víkend o nadaných dětech

O víkendu 24.–26. února 2017 zorganizovala Mensa ČR v Praze v Hotelu Astra víkend, který byl plný přednášek, workshopů a diskusí na téma vzdělávání nadaných dětí.

přednášející: Ing. Tomáš Blumenstein, Mgr. Magda Čavojská, Mgr. Dana Havlová, Ing. Hana Kalusová, MUDr. František Koukolík, DrSc., Mgr. Miroslav Litavský, PaedDr. Jiří Rozehnal, doc. Jana Škrabánková, Ph.D. a další
24.2.2017, 17:00  —  26.2.2017, 15:00
Hotel Astra, Mukařovská 1740/22, 100 00 Praha 10 – Strašnice

Postřehy a dojmy z prvního setkání s Mensou

Poslední únorový víkend jsem se téměř náhodou nechala zlákat přednáškou MUDr. Františka Koukolíka na jednu z akcí Mensy - víkend věnovaný nadaným dětem. O Mense jsem měla jen velmi obecnou představu, ale toto téma nebývá tak často předmětem seminářů a školení, takže znělo zajímavě, zvláště pro mne coby pedagoga gymnázia.

Setkání lidí, kteří se sdružují kolem Mensy, však předčilo mé očekávání. Hned v pátečním odpoledni proběhlo defilé řečníků a témat týkajících se nadání, jeho podchycení, diagnostiky, typů, možností, forem a metod práce, řešení v rámci školy, mimo školu, pomoc rodičům, ale i konkrétní pomoc učitelům.

Složení účastníků bylo velmi pestré, minimálně jedna třetina byli rodiče nadaných dětí, další významná část byli pedagogové nejrůznějších typů škol, ředitelé či koordinátoři různých škol a zařízení a mezi nimi i samotní mladí lidé, o kterých celé setkání bylo. Zkrátka všichni, kdo si uvědomují, jak je důležité podchytit talenty a umožnit jim rozvoj. Byli zde ti, kteří mají již bohaté zkušenosti, ale i ti, kteří chtějí vědět jak.

Každá část prezentací byla doprovázena živou diskusí, sdílením zkušeností, vyjasňováním pozic, příčin různých problémů a hledáním optimálního řešení, příkladů dobré praxe a řekla bych i snahou o vzájemné pochopení jak rodičů tak, učitelů i vedení školských zařízení.

Vrcholem byla samozřejmě okouzlující přednáška MUDr. Františka Koukolíka, DrSc., který z pozice neurologa přinesl do problému široký filozofický vhled zahrnující více oborů. Poprvé jsem ho měla tu čest vidět naživo a prohodit s ním pár slov. Ale i vystoupení dalších přednášejících byla zajímavá, vtipná, perfektně připravená. Například příspěvky paní doc. PaedDr. Škrabánkové, Ph.D. ale i všech ostatních. Zejména krásné bylo, jak o přestávkách lidé, kteří se předtím ani neznali, přidávali do hovorů na téma, které je velmi zajímalo, a diskuze se prodloužily do pozdních nočních hodin.

Pro mne byl celý víkend nesmírně inspirující, ukázal mi cestu, kterou se dát, kam se obrátit, jak je důležité zajímat se o tuto problematiku, najít a prostudovat zdroje a použít ve své práci a třeba i trochu inspirovat své kolegy. Chtěla bych všem skvělým organizátorům, zejména Tomáši Blumensteinovi a Martinovi Sedláčkovi, poděkovat za vynikající organizaci a vyjádřit naději, že budou následovat další školení nebo semináře o formách a metodách práce s nadanými.

Zdeňka Raabenstein Schejbalová

Související odkazy

 

Fotogalerie

Víkend o nadaných dětech (Praha, 24.–26. února 2017)
26.2.2017

Zpět