Den praktické inteligence

Před několika lety jsme průřezovými testy intelektu členů Mensy zjistili (nejen u členů Mensy), že je jejich IQ v různých oblastech intelektu velmi nevyrovnané. S týmem TV soutěže Fenomén jsme připravili F - test (pracovní název), který měří intelektové schopnosti v následujících oblastech: verbální, matematické, prostorovou orientaci, kreativitu, logiku a praktickou inteligenci.

Václav Fořtík
21.10.2012, 9:00  —  21.10.2012, 17:00
250,- Kč (pro členy Mensy ČR), 400,- Kč (pro nečleny Mensy ČR)
ZŠ Hanspaulka, Sušická 29, 160 00 Praha 6

  • Pokud si chcete zjistit, jak na tom v různých oblastech intelektových schopností jste, přijďte v neděli 21.10.2012 od 9:30 na ZŠ Hanspaulka, Sušická 29/1000, Praha 6. Test je vhodný pro osoby starší 13 let, ale je možné ho podstoupit už od 10 let.
  • Díky podpoře ze strany Mensy je cena pro člena Mensy 250,-Kč, pro nečlena 400,-Kč. Počas testu budou paralelně k dispozici deskové hry a lektoři pro zabavení nezúčastněných členů doprovodu. Taktéž se bude testovat intelekt u předškolních a školních dětí (www.centrumnadani.cz).
  • Akce začne již dopoledne od 9:00 individuálními testy dětí a konzultacemi s rodiči o rozvoji jednotlivých typů intelektu.
  • Od 10:00 do 14:00 budou probíhat speciální testy pro dospělé  (od 13 let) – důvtip, praktická inteligence, verbální a matematické schopnosti, postřeh a kreativita.
  • Od 14:00 do 17:00 budeme hrát hry, luštit kvízy a hlavolamy, můžete se setkat i s porotou kvízové soutěže televize ČT - Fenomén.
  • Zúčastnit se může: kdokoli, akce od 14:00 je volně přístupná. Náš zájem je nabídnout dětem i rodičům smysluplné aktivity pro volný čas.

Ke stažení

Související odkazy

Zpět