Konference Myšlení v souvislostech

Společnost pro talent a nadání (STaN), která je kolektivním členem European Council for High Ability (ECHA) a přidruženým členem World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC), uspořádala ve spolupráci s Mensa gymnáziem a městskou částí Praha 13 konferenci na téma Myšlení v souvislostech.

Eva Vondráková, Jana Škrabánková, Csilla Fuszek, Péter Grosschmid, Jeanne Bočková, Milan Halousek, Jolana Laznibatová, Martin Kubala, Marie Havigerová, Miroslav Pospíšil, Pavlína Keprtová, Hava Vidergor a další
21.10.2013, 8:30  —  23.10.2013, 17:00
MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha 1 / STaN, Radnice Prahy 13, Nové Butovice / Mensa gymnázium o.p.s., Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy

Konference se konala 21.–23. 10. 2013 v prostorách MŠMT, radnice Prahy 13 a na Mensa gymnáziu. Určená byla pro zájemce z řad učitelů, psychologů, rodičů i studentů. Účastníci se sjeli z celé republiky – od Zlína přes Ostravu až po Plzeň a Karlovy Vary.

Konferenci zahájila PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně STaN, zprávou pracovní skupiny MŠMT o péči o nadané. Jedním z nemalých problémů jsou např. zastaralé testy k identifikaci – u nás se používá stále WISC-III (v zahraničí již dlouho WISC-IV) – a nedostatečná příprava učitelů. Potěšitelná je naopak snaha mnoha mladých lidí o zlepšování vzdělávání (EDUin, EduFórum …). Doc. Jana Škrabánková (PdF Ostravské univerzity) informovala o 20. konferenci WCGTC, která se konala v Louisville v Kentucky 10.–14. 8. 2013, a o zajímavých příspěvcích, které tam zazněly.

zahájení konference (foto: Marcela Fatrová)

Dva hosté z maďarského Evropského centra talentu Budapešť, Csilla Fuszek a Péter Grosschmidt, pohovořili o propracovaném systému péče o nadané v Maďarsku – od financování (1 % z daně z příjmu mohou dát do šesti různých fondů, jeden z nich podporuje talentované děti) po síť center na podporu talentů (ta se rozrůstá z Maďarska po celé Evropě a jejím cílem je zachycovat a podporovat nadané a talentované). Centrum též pořádá konference (Talent Days) a podporuje školy (Talent Support Schools) či školní programy (Talent Support Programme) pro nadané.

Prof. Péter Csermely, prezident ECHA a zakladatel Evropského centra talentu, poslal účastníkům 3. konference STaN zdravici, kterou přečetla jeho spolupracovnice Csilla Fuszek.

Ing. Jeanne Bočková promluvila o projektu AFCSLS a CTY Central Europe – systematických vzdělávacích programech pro nadané od 6 do 17 let. Studenti si mohou vybrat mezi CTYOnline nebo CTY Summer Programs. Pro nejmenší jsou pořádány „objevitelské soboty“. Nadaní se mohou rozvíjet v oboru svého zájmu, hlavně v „sciences“, ale i v IT, angličtině, ekonomii … Projektu se účastní i studenti Mensa gymnázia.

O projektu „převrácené třídy“ a Khanově škole byl příspěvek Otakara Jíchy. Systém, kdy se děti učí doma za pomoci výukových videí a ve škole pak dělají úkoly, může fungovat od 3. až 5. třídy po VŠ. Výhodou je, že každý žák může postupovat svým tempem a používat nejrůznější výukové zdroje.

Dr. Jolana Laznibatová, ředitelka bratislavské školy pro nadané děti, informovala o stavu péče o nadané na Slovensku. Podle ní by se problematice vzdělávání nadaných měly více věnovat pedagogické fakulty a při identifikaci a péči o nadané by měli mít větší slovo učitelé, kteří děti znají lépe než psycholog v PPP, který dítě vidí dvě hodiny.

Dr. Jana Havigerová z PdF UHK zmínila výzkum Benjamina Blooma, který ukázal, že jsou-li dětem kladeny otázky vyšší úrovně, zvyšuje se tím jejich IQ. Také pokud se jednomu dítěti věnuje jeden učitel, po roce se IQ dítěte zvýší o dvě směrodatné odchylky nahoru.

Martin Kalivoda přednáší o škole, za předsednickým stolem sedí ředitelka Mgr. Magda Kindlová a PhDr. Eva Vondráková (foto: Marcela Fatrová)

Druhý den konference byl zaměřen více prakticky. Zahájila ho on-line přednáška Havy Vidergor z Izraele (simultánně tlumočená do češtiny). Dr. Vidergor se zabývá modelem multidimenzionální výuky.

Mgr. Pavlína Keprtová se zabývá využitím pojmových map ve fyzice. Školní psycholožka Mensa gymnázia dr. Jitka Hofmannová řekla, že dle jejích zkušeností přemíra informací, která dnes k dětem většinou nejde přes „síto“ rodičů, děti zahlcuje a řada dětí reaguje psychoticky – není vlna autismu a schizoidních poruch právě obrannou reakcí organismu proti přehlcení informacemi? Děti jsou před školou hodně akcelerované, ve škole naopak „zpomalují“. Jak najít přirozené tempo? Jaké jsou typy nadaných dětí ve škole, jaké mají problémy a jak jim pomoci tyto problémy řešit?

PhDr. Eva Patáková (přes skype kvůli onemocnění) uzavřela tento den zajímavou přednáškou o výuce matematiky na Mensa gymnáziu.

Třetí den (středa 23. 10.) se na Mensa gymnáziu konal postkonferenční workshop především pro učitele a 138. setkání Klubu rodičů STaN. Workshop zahájily dr. Eva Vondráková a paní ředitelka Mgr. Magda Kindlová. Po krátké prezentaci o škole (Martin Kalivoda) se účastníci mohli jít podívat do jednotlivých hodin (na výběr byl dějepis, ZSV, angličtina, biologie, fyzika, matematika a hudební výchova). Následovala přednáška Mgr. Hany Šromové o výuce výtvarné výchovy, s jakými typy nadaných dětí se setkává, jaký styl práce je pro ně vhodný a jak tyto děti motivovat.

Mgr. Martin Kulhánek pohovořil o přístupu učitele k nadaným žákům, jaký by měl být vztah učitel – nadaný. Jiří Šulc hovořil o práci asistenta dětí nejen s Aspergerovým syndromem, o spolupráci s učiteli a o komunikaci s rodiči.

Přednášky uzavřel Marek Říha prezentací projektu „Informace kolem nás“.

Marcela Fatrová

Ke stažení

Související odkazy

Zpět