Návštěva u grafika 1. a 2. skupina

SEZNÁMENÍ S GRAFIKOU – JAK SE VYTVÁŘÍ, K ČEMU SLOUŽÍ, VLASTNORUČNÍ VÝROBEK

NÁVŠTĚVA DOMU SVÍČEK – VLASTNORUČNÍ VÝROBEK

 

Mgr. Markéta Valtrová
21.10.2019, 13:40  —  21.10.2019, 17:15
8,- Kč na MHD, 10,- vstupné, 50,- až 150,- Kč na vyrobení svíčky
Dům umění Opava (Pekařská ulice), Dům Svíček (Solná ulice)

Zpět