Mikrosvět

Původně plánované téma Po čem šlapeme a zkoumání vzorků půdy nám zhatilo počasí a tak v laboratoři zkoumáme svět pod mikroskopem. Učíme se s ním zacházet, rozlišovat různá zvětšení a porovnáváme vzorky z lidské, živočišné a rostlinné říše. No schválně, co byste řekli, že je tento vzorek?

21.11.2019
Gymnázium, ZŠ a MŠ Hello

Mikrosvět - 21.11.2019 (KND při ZŠ Hello)
4.1.2020 Lenka Balarinová

Zpět