Návštěva v Pradědově říši (1. a 2. skupina)

NÁVŠTĚVA PRADĚDOVY GALERIE U HALOUZKŮ . JIŘÍ HALOUZKA JE JAKO DRŽITEL SVĚTOVÝCH A ČESKÝCH REKORDŮ ZAPSÁN V OXFORDSKÉ ENCYKLOPEDII VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ.

Simona Martinková
14.9.2020, 13:00  —  14.9.2020, 19:00
60 Kč na vstupné, kapesné, batůžek se svačinou, pláštěnka, rouška
Pradědova galerie u Halouzků Jiříkov u Rýmařova

Zpět