Škola4 - Život je úžasný, učení mne baví.

Realizace  aktivit v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSKII“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Irena Hošková
4.10.2021, 13:30  —  4.10.2021, 16:00
ZŠ Janáčkovo nám. Krnov

Žijeme v době, kdy dochází vlivem pandemie k nesmírným a nevratným společenským změnám. Tyto se specificky projevují v celém systému vzdělávání. Jak konkrétně dopadají na jednotlivé školy, jak ovlivňují konkrétní osobnost učitele i jeho roli? Kam směřuje?

Obsah:

1.      Vývoj situace na konkrétní škole v letech 2019-2022 (1 hodina)

Vzájemné vztahy, potřeby, očekávání – zřizovatel, ředitel, učitel, žák, rodič, vnější prostředí

Metoda: Konstelace, vizualizace, práce s časovu osou

2.      Má role učitele (2 hodiny)

 – rozvoj sebepoznání – smysl, identita, hodnoty, přesvědčení, schopnosti, chování, prostředí

Metoda: Hraní rolí

  Diltsova pyramida neurologických úrovní

3.     Já jako člen kmene (1 hodina)

Postoje, chování, přesvědčení a hodnoty jednotlivých kmenů.

Můj kmen, můj status a moje vize. Budoucí myšlení a adaptabilita.

Metoda: Hraní rolí, triangl moci

 

Na seminář je nutné se registrovat.

Za organizační tým

Tomáš Blumenstein, +420 603 726 030

Markéta Jahnová, jahnova@skola4.cz, +420 736 772 174


On-line přihlašování je uzavřeno. Chcete-li se přesto pokusit přihlásit (to lze pouze v případě, že je ještě volná kapacita), kontaktujte prosím organizátora přímo. Příslušný kontakt najdete výše.

Seznam přihlášených:

Zpět