Škola 4: Jak zvýšit odolnost a aktivovat proces učení (se).

Realizace  aktivit v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSKII“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Irena Hošková
20.10.2021, 13:30  —  20.10.2021, 16:00
ZŠ Komenského 68 Nový Jičín

Cíl: Sebepoznání, motivace a seberozvoj účastníků na úrovni jednotlivce a školy

Forma: Workshop, vhodný pro členy vedení a pedagogy školy

Anotace: Žijeme v době, kdy dochází vlivem pandemie k nesmírným a nevratným společenským změnám. Tyto se specificky projevují v celém systému vzdělávání. Jak konkrétně dopadají na jednotlivé školy, jak ovlivňují konkrétní osobnost učitele i jeho roli? Jak se na tyto změny připravit?

Co tě čeká:

1. Hlubší vhled a uvědomění potřeb a silných stránek spojených se zvládnutím krizové situace.

2. Zjistíš, co a jak ovlivňuje Tvé myšlení, chování a cítění (nejen) v roli učitele a jak s tím dál pracovat.

3. Získáš konkrétní strategii, jak zvýšit odolnost a aktivovat proces učení (se).

4. Rozvineš svou schopnost tvořit kulturu školy, která ti dává víc energie, než bere.

 

Obsah:

1.      Vývoj situace na konkrétní škole v letech 2019-2022 (1 hodina)

Vzájemné vztahy, potřeby, očekávání – zřizovatel, ředitel, učitel, žák, rodič, vnější prostředí

Metoda: Konstelace, vizualizace, práce s časovu osou

2.      Má role učitele (1 hodiny)

 – rozvoj sebepoznání – smysl, identita, hodnoty, přesvědčení, schopnosti, chování, prostředí

Metoda: Hraní rolí

  Diltsova pyramida neurologických úrovní

3.     Já jako člen kmene (1 hodina)

Postoje, chování, přesvědčení a hodnoty jednotlivých kmenů.

Můj kmen, můj status a moje vize. Budoucí myšlení a adaptabilita.

Metoda: Hraní rolí, triangl moci

 


 Přihlašovací formulář 
Jméno a Příjmení
Škola
Email
Tel
Poznámka
  • tímto přihlašuji výše uvedenou osobu

Ochrana osobních údajů: Přihlášením vstupujete do smluvního vztahu s Mensou České Republiky. Provedení služby s sebou nese nutnost zpracování a uchování výše uvedených osobních údajů. Zpracovatelem těchto údajů je Mensa České Republiky, IČ 45248591, Španielova 1111/19, 16300 Praha 6 - Řepy.
Vezměte prosím na vědomí, že na akcích je obvyklé pořizování fotografií, ty bývají umístěny ve veřejné fotogalerii Mensy ČR, Vaše jméno a příjmení může být rovněž zveřejněno ve veřejném seznamu přihlášených.
Pokud nechcete, aby Vaše jméno bylo uvedeno ve veřejném seznamu přihlášených, uveďte do jména a příjmení slovo „účastník“ a své skutečné jméno a příjmení uveďte do poznámky.
Podrobné informace o tom, jak údaje chráníme a zpracováváme a jaká jsou Vaše práva naleznete na adrese www.mensa.cz/gdpr/. Dle stanov Mensy ČR musí účastníci respektovat pravidla stanovená organizátorem.

 

Seznam přihlášených:

  1. Šárka Krčková (vloženo 5.10.2021, 13:20:34)
  2. Gabriela Pelikánová (vloženo 12.10.2021, 14:22:35)
  3. Eliška Flajšerová (vloženo 12.10.2021, 15:27:02)
  4. Petra Kocúrková (vloženo 12.10.2021, 17:30:53)
  5. Alena Marková (vloženo 13.10.2021, 7:44:47)
  6. Mgr.Lucie Kawanová (vloženo 13.10.2021, 9:37:09)
  7. Lenka Matušová (vloženo 14.10.2021, 13:33:06)

Zpět