Znojemští šachisté v Klubu nadaných dětí

S šachovým pozdravem GENS UNA SUMUS jsme v pátek začínali naši schůzku v Klubu nadaných dětí. Přišli nás totiž navštívit zástupci Znojemské okresní komise mládeže šachového svazu, jmenovitě pan Ing. Josef Lahodný a pan Vojtěch Havel (mimochodem bývalý žák naší školy), aby si s námi popovídali o projektu Šachy do škol, který se rozjíždí díky Šachovému svazu ČR a podpoře MŠMT.

Marie Karšulínová
14.12.2012
ZŠ JUDr. Josefa Mareše, Klášterní 3301/2, 669 02 Znojmo

Zařazení šachu do výuky totiž velmi efektivně podporuje rozvoj intelektu a osobnosti dětí bez ohledu na pohlaví či socioekonomickou příslušnost. A protože my si občas v našem Klubu moc rádi šachy zahrajeme, přivítali jsme nabídku znojemských šachistů, nabízejících školám spolupráci. Dozvěděli jsme se tak mnoho zajímavého nejen o výše zmiňovaném projektu, ale také o šachových soutěžích a o tom, kde se mladí znojemští šachisté scházejí, aby se této královské hře se zaujetím věnovali.

A abychom se nezabývali jen teorií, prakticky jsme si vyzkoušeli jak dát mat druhým tahem nebo jak položit soupeře na lopatky pomocí tzv. „šustrmatu“. Při hraní šachu jsme tak strávili velice příjemné odpoledne a věříme, že náš Klub nadaných dětí bude moci i nadále se znojemskými šachisty spolupracovat.

Marie Karšulínová

Akci uspořádal

  • Klub nadaných dětí na ZŠ JUDr. Josefa Mareše ve Znojmě (od šk. roku 2015/2016 již bohužel nefunguje)
Znojemští šachisté v KND při ZŠ JUDr. Josefa Mareše, Znojmo
17.12.2012 Marek Vystrčil

Zpět