Škola 4: Výuka angličtiny ve skupinách - Sylvie Doláková

Realizace  aktivit v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSKII“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Silvie Doláková
21.4.2022, 14:00  —  21.4.2022, 16:30
ZŠ Mendelova - Karviná

Výuka angličtiny ve skupinách 

Poslechové aktivity, rozvoj slovního projevu dětí

Poslechové aktivity:
- práce s textem – využití a zpracování instruktážního i informativního textu
- poslech příběhu a následné využití k rozvíjení jazykových dovedností
- práce s písní – možnosti jak využít poslechu písničky s různým zaměřením
- didaktické hry k rozvoji poslechových schopností
 

Mluvní aktivity:
- výslovnostní cvičení – techniky jak zvládnout odlišné zvuky v angličtině
- metody moderního drilu – osvojování modelových vět, které pomáhají plynulému řečovému projevu
- dialogové hry – modelové i spontánní

 

Rozsah semináře jsou 3-4 vyučovací hodiny.

Na seminář je nutné se registrovat.

Za organizační tým

Tomáš Blumenstein, +420 603 726 030

Markéta Jahnová, jahnova@skola4.cz, +420 736 772 174


On-line přihlašování je uzavřeno. Chcete-li se přesto pokusit přihlásit (to lze pouze v případě, že je ještě volná kapacita), kontaktujte prosím organizátora přímo. Příslušný kontakt najdete výše.

Seznam přihlášených:

  1. účastník (vloženo 5.4.2022, 21:24:06)
  2. účastník (vloženo 11.4.2022, 11:47:37)
  3. účastník (vloženo 11.4.2022, 11:48:20)
  4. účastník (vloženo 11.4.2022, 11:48:28)
  5. účastník (vloženo 12.4.2022, 15:05:44)
  6. účastník (vloženo 14.4.2022, 10:52:31)
  7. účastník (vloženo 17.4.2022, 15:16:06)

Zpět