Škola 4 - Mediální gramotnost - Zita Havranová

Realizace  aktivit v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSKII“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Zita Havranová
16.2.2023, 14:00  —  16.2.2023, 17:00
ZŠ Březinova - Ostrava

Mediální gramotnost je klíčovým nástrojem k budování odolnosti proti dezinformacím,
podporuje rozvoj kritického myšlení a schopnost činit odpovědná rozhodnutí. V současné
době máme přístup k mnohem většímu množství informací než kdykoliv dříve. Je to výhoda
nebo nevýhoda, že jsou informace dostupné? Umíme se v nich orientovat? Umíme informace
vyhledávat, třídit, ověřovat, vyhodnocovat? Přemýšlíme nad nimi a jsme natolik zodpovědní,
že dále šíříme jen ty, které jsou ověřené? Naučme sebe i žáky analyzovat informace,
orientovat se v reklamě, bezpečněji užívat sociální sítě a internet a respektujme pravidla
netikety.


On-line přihlašování je uzavřeno. Chcete-li se přesto pokusit přihlásit (to lze pouze v případě, že je ještě volná kapacita), kontaktujte prosím organizátora přímo. Příslušný kontakt najdete výše.

Seznam přihlášených:

 1. účastník (vloženo 24.1.2023, 6:21:18)
 2. účastník (vloženo 24.1.2023, 6:22:44)
 3. účastník (vloženo 24.1.2023, 6:23:14)
 4. účastník (vloženo 24.1.2023, 6:23:39)
 5. účastník (vloženo 24.1.2023, 6:24:03)
 6. účastník (vloženo 24.1.2023, 6:24:33)
 7. účastník (vloženo 24.1.2023, 6:25:03)
 8. účastník (vloženo 24.1.2023, 6:25:29)
 9. účastník (vloženo 24.1.2023, 6:25:53)
 10. účastník (vloženo 24.1.2023, 6:26:29)
 11. účastník (vloženo 24.1.2023, 6:27:09)
 12. účastník (vloženo 24.1.2023, 6:27:35)
 13. účastník (vloženo 24.1.2023, 6:28:01)
 14. účastník (vloženo 24.1.2023, 6:28:29)
 15. účastník (vloženo 24.1.2023, 6:29:03)
 16. účastník (vloženo 24.1.2023, 6:29:27)
 17. účastník (vloženo 24.1.2023, 6:30:22)
 18. účastník (vloženo 24.1.2023, 6:30:48)
 19. účastník (vloženo 24.1.2023, 6:31:12)
 20. účastník (vloženo 24.1.2023, 11:05:43)
 21. účastník (vloženo 25.1.2023, 9:15:38)

Zpět