2. dětská vědecká konference v Uherském Hradišti

MŠ a ZŠ Čtyřlístek, s.r.o. pod záštitou UP Olomouc a ve spolupráci s Mensou ČR pořádá II. ročník Dětské vědecké konference v Uherském Hradišti. Konference je určena pro žáky I. + II. stupně základních škol a pro studenty nižších ročníků středních škol. Přihlásit se mohou jednotlivci i skupiny. Na konferenci budou vítáni přednášející žáci, vyučující a také třídní kolektivy, které přijdou podpořit své spolužáky.

Mgr. Radek Nesiba
19.11.2013, 8:15  —  19.11.2013, 15:00
Účast na konferenci je zdarma. Svačina a občerstvení je pro přednášející děti zajištěna. V případě zájmu můžeme zajistit oběd v naší jídelně (předpokládaná cena cca 60 Kč). Jízdné si účastníci platí sami.
ZŠ a MŠ Čtyřlístek, s.r.o., Studentské náměstí č.p. 1531, 686 01 Uherské Hradiště

KE STAŽENÍ

2. dětská vědecká konference v Uherském Hradišti

letáček s bližšími informacemi
(pdf PDF soubor, 78 kB)

Co vám účast na Dětské vědecké konferenci přinese?

 1. Poznáte nové přátele a kolegy, kteří sdílejí podobné zájmy a s nimiž můžete navázat spolupráci.
 2. Vyzkoušíte si svou schopnost prezentovat nabyté znalostí bez stresu z kritiky a soutěžení a také reagovat na dotazy publika a kolegů.
 3. Podělíte se s ostatními o výsledky své práce a svého snažení.
 4. Nasajete atmosféru skutečných vědeckých konferencí.
 5. Získáte certifikát potvrzující vaši účast.

Jak postupovat:

 1. Žák si ve spolupráci s vyučujícím vybere nějaké téma, které jej (nebo jeho tým) zajímá.
 2. Žáci si na toto téma připraví zhruba 10-15minutovou prezentaci, přednášku nebo vytvoří plakát či projekt (podrobnější informace o tomto naleznete na webových stránkách ZŠ a MŠ Čtyřlístek).
 3. Žáci v několika větách sepíší, o čem příspěvek bude.
 4. Žák nebo vyučující zašle elektronickou přihlášku (tato přihláška je k dispozici na webových stránkách ZŠ a MŠ Čtyřlístek).
 5. Vyučující zašle elektronickou přihlášku s počtem žáků, kteří přijdou podpořit své spolužáky.

Jednotlivé sekce a okruhy témat:

 1. Přírodní a technické vědy (zde budou řazeny příspěvky vztahující se k matematice, fyzice, chemii, biologii, geologii a technickým předmětům)
 2. Společenské vědy (zde budou řazeny příspěvky vztahující se k dějepisu, zeměpisu, občanské nauce a dalším společenskovědním předmětům)
 3. Humanitní vědy a umění (zde budou řazeny příspěvky vztahující se k literatuře, cizím jazykům a uměleckým předmětům)

Mimo tyto sekce bude k dispozici také společenská místnost, ve které budou moci účastníci konference v klidu diskutovat o oblastech svého výzkumu a svých zájmu, navazovat kontakty a přátelství a vyměňovat si zkušenosti.

Bližší informace najdete v přiloženém letáčku.

Související odkazy

Zpět