Koníci a Zubři

V květnu 2014 pardubická MŠ Koníček a ZŠ Staňkova ve vzájemné spolupráci realizovaly projektový den Koníci a Zubři. Obě školy jsou začleněny do NTC projektu.

Bc. Dagmar Jičínská
7.5.2014
historické centrum Pardubic

Ve středu 7. května vyrazily dvě skupiny tvořené dětmi z MŠ Koníček a ze ZŠ Staňkova podle dětské mapy, ve které byla zaznamenána čísla deseti úkolů. Na zakreslených stanovištích děti splnily úkoly, odměnou jim bylo překvapení na konci cesty, týkající se historie města Pardubic

Smyslem hry bylo pro děti ze ZŠ Staňkova hlubší seznámení s koncepcí MŠ Koníček „Jak být Pardubákem v Pardubicích“, podle které MŠ Koníček již mnoho let pracuje, a která je postavena na propagaci zdravého patriotismu. Pro děti z MŠ Koníček to bylo zábavné opakování poznatků získaných během celé docházky a pro učitelky i ověření výsledků tříleté práce.

Na přípravě i realizaci projektu spolupracovaly:

  • Bc. Dagmar Jičínská, ředitelka MŠ Koníček
  • Mgr. Linda Pravcová, učitelka ZŠ Staňkova
  • Lenka Vratišovská, učitelka MŠ Koníček

Související odkazy

Koníci a Zubři (společný projekt MŠ Koníček a ZŠ Staňkova, Pardubice)
7.5.2014 Dagmar Jičínská
Seznámení s dobrodružnou hrou o historii Pardubic.
Seznámení s dobrodružnou hrou o historii Pardubic.
Školáci nás vedou podle dětské mapy.
Školáci nás vedou podle dětské mapy.
Plníme spousty úkolů.
Plníme spousty úkolů.
Certifikát za úspěšné splnění všech úkolů hry.
Certifikát za úspěšné splnění všech úkolů hry.
Obálky s úkoly označené logem Koníků a Zubrů.
Obálky s úkoly označené logem Koníků a Zubrů.

Zpět