Mensovní seminář pro nadané – září 2015

V září proběhl pětidenní seminář pro nadané studenty ve věku 12–19 let zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Účastníci absolvovali přednášky odborníků, exkurzi do strojní výroby, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, navštívili science centrum Pevnost poznání v Olomouci a seznámili se s podobně orientovanými studenty z celé republiky.

Tomáš Blumenstein, Hana Kalusová, Eva Staňková
11.9.2015, 10:13  —  15.9.2015, 16:00
okres Olomouc, Kozov

Termín, místo

 • Pátek 11. 9. - Úterý 15. 9. 2015
 • Místo: okres Olomouc, Kozov
 • Sraz účastníků: pátek 11. 9. 2015 v 10.13 v Olomouci na hlavním nádraží
 • Ukončení: úterý 15. 9. 2015 v 16:00 v Olomouci na hlavním nádraží

Program

Celý program byl zaměřený na rozšíření obzorů v oblasti technických oborů a přírodních věd. Účastníci absolvovali přednášky odborníků, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, a seznámili se s podobně orientovanými studenty z celé republiky.

 • návštěva science centra Pevnost poznání v Olomouci s moderovanou prohlídkou
 • série přednášek Základní principy stavební statiky
 • série přednášek Fyzika pro pokročilé
 • přednáška Úspěšný provoz webového portálu
 • série přednášek Domácí kryptografie
 • přednáška Matematika - vyvození čtyřrozměrné krychle
 • přednáška Strojírenství v praxi
 • přednáška BMW G1200RS je taky strojařina - motor, převodovka, výpočty, materiály
 • přednášky Chemie v souvislotech
 • přednáška Chemie - jedy
 • přednáška Astrofyzika
 • přednáška Odborná angličtina
 • Exkurze do strojírenské výroby

Přednášející

 • Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. - rektor Vysokého učení technického v Brně
 • Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. - Univerzita Palackého Olomouc
 • Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. - Ostravská univerzita
 • Doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc., Vysoké učení technické Brno
 • Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D. - Masarykova univerzita Brno
 • Mgr. Jan Walla - Univerzita Palackého Olomouc
 • Mgr. Jan Tomáštík - Fyzikální ústav Akademie věd ČR
 • Ing. Martin Chudárek - prokurista BSW Machinery s.r.o.
 • Ing. Tomáš Blumenstein - Mensa ČR

a další

Reakce účastníků

Ve dnech 11.–15. září proběhl pod vedením Tomáše Blumensteina, Hany Kalusové a Evy Staňkové mensovní seminář pro nadané, který zvídavým zájemcům pomohl nejen rozšířit vzdělání v technice, chemii nebo kryptografii, ale i poznat nové lidi, krásnou přírodu Hané nebo hrad Bouzov.

Sraz byl stanoven na pátek 11. září v 10:13 před hlavním nádražím v Olomouci. Jednotliví účastníci přijeli celkově včas, a tak se i díky výborné připravenosti organizátorů mohla celá skupina přesunout na oběd do Bea centra Olomouc. Po něm následovala prohlídka Pevnosti poznání, kde mohl každý například potrápit svůj mozek různými hlavolamy v expozici Rozum v hrsti, nebo si projít sekci Světlo a tma, která byla taktéž hojně navštěvovaná. Po prohlídce došlo na přesun do Valáškova Gruntu, kde se uskutečnila zbylá většina semináře. Po příjezdu proběhla přednáška Stavební statika, které se ujal prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., rektor Vysokého učení technického. Večer se konala týmová soutěž na seznámení, byly zahájeny turnaje ve hře Abaku a v piškvorkách a navíc Ing. Tomáš Blumenstein započal sérii přednášek o Domácí kryptografii. Nutno ještě dodat, že za každou správně zodpovězenou otázku, která byla položena při jakékoliv přednášce a stála tzv. „za to“, byl řešitel nebo řešitelka odměněn sladkostí.

V sobotu po snídani v 9 hodin se začalo přednáškou Chemie v souvislostech, kterou účastníky s velikým nadšením provedla, samozřejmě s několika přestávkami a obědem, doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. z Ostravské univerzity. Dále pak Ing. Tomáš Blumenstein přistoupil ke své druhé sérii přednášek nazvanou Principy stavební statiky, které byly zprvu lehce zmatečné, ovšem na konci semináře se ukázalo, že statika je velice zajímavá, to už ale předbíháme. V pět hodin začala přednáška prof. RNDr. Josefa Molnára, CSc. s názvem Čtyřrozměrná krychle, která byla hlavně díky humornému pojetí pana profesora účastníkům bližší. V průběhu večera odprezentoval Tomáš Blumenstein další ze svých přednášek – Domácí kryptografie a Principy stavební statiky.

Neděle byla výletním dnem. Všichni účastníci včetně organizátorů se pěšky vydali na hrad Bouzov. Počasí bylo vyhovující a kdyby nedošlo na malé bloudění, cesta by proběhla bez problémů. Bouzov byl moc hezký, někteří účastníci stihli kromě plánované prohlídky i navštívit věž. Při společné prohlídce pak všichni mohli dozvědět o tajném východu, hlídacích medvědech nebo o technických vymoženostech hradní kuchyně. Po prohlídce byl vyhlášen ještě několikaminutový rozchod a pak se celá skupina vydala na cestu zpět. Ve dvě hodiny totiž účastníky čekala přednáška Odborná angličtina, kterou Mgr. Eva Staňková pojala velmi populárně. Posluchačům osvětlila problémy při překladech, jejichž největší částí jsou překlady vlastních jmen. Problém byl jasně a výstižně vysvětlen na několika slovech, např. Nebelvír (z agn. orig. Gryffindor). Po této přednášce se ujal slova Ing. Tomáš Blumenstein, který pokračoval v Principech stavební statiky a Domácí kryptografií.  Po večeři byly na řadě týmové soutěže, při nichž nešlo jen o znalosti a dobrý úsudek, ale také o rychlost a dobrou rovnováhu.

V pondělí se po snídani začalo přednáškou s názvem Procesy strojní výroby vedenou Ing. Martinem Chudárkem, po které následovala přednáška doc. Ing. Zdeňka Kaplana, CSc., z VUT Brno, jehož Úvod do strojírenství rozšířil posluchačům obzory zejména ve sféře automobilismu. Následně Mgr. Jan Tomáštík předvedl velice energickou prezentaci nazvanou Olomoucká stopa v astrofyzice. Předposledním „účinkujícím“ byl Tomáš Blumenstein, který zakončil sérii přednášek Domácí kryptografie a Principy stavební statiky, při které jednotlivým týmům složených z účastníků přidělil úkoly na vyprojektování vlastní stavby a propočítání jejích vlastností. Po večeři následovala poslední přednáška nazvaná Jedy a nebezpečné látky, při které pan Mgr. Jan Walla z Univerzity Palackého v Olomouci přesvědčil posluchače, že i voda může být jedem, pokud se podá při velkém množství.

Poslední den začal prezentacemi jednotlivých týmů následovanými vyhodnocením a vyhlášením výsledků, při kterém byl každý tým odměněn. Samozřejmostí je fakt, že nejlepší tým si odvezl nejhodnotnější odměnu.

Po obědě si všichni sbalili věci a v 11:45 byl odjezd z Kozova směrem na Prostějov, kde čekala účastníky exkurze do strojírenské výroby Laser Technology s.r.o. Prostějov, kde byla vysvětlena všechna pro a proti technologie obrábění laserem a to nejen teoreticky ale hlavně prakticky.

Při odjezdu z Prostějova se všichni začali postupně loučit, přičemž rozchod na nádraží v Olomouci byl definitivní tečkou za mensovním seminářem pro nadané 2015.

Václav Houdek (20 let)
Gymnázium a SPŠ Plasy


Letos jsem se díky tomuto projektu a finanční podpoře Ministerstva školství zúčastnil pětidenního vzdělávacího semináře, který se konal 11. - 15. září na Valáškově Gruntu, přestavěném Zámečku Kozov, v malebné krajině u hradu Bouzov.

První den byla na programu Pevnost poznání v Olomouci a pak přesun autobusem do Kozova, kde proběhla první přednáška a seznamovací hry. Těsně před seminářem jsem měl jinou školní akci, tudíž jsem o tento program přišel. Na místo jsem se dostavil až ve večerních, spíše nočních, hodinách a po cestě přes půl republiky jsem byl hned několikrát příjemně překvapen. Po vypnutí motoru auta mě zarazilo naprosté ticho – žádný rachot od poblíž vedoucích komunikací. Jakmile jsem zjistil, ve které místnosti se všichni nachází, vykročil jsem tam. Před vstupem mě překvapilo opět ticho – žádný rámus, který je slyšitelný téměř za každými dveřmi školních učeben. Po přátelském uvítání a usazení se mezi asi třicet dalších studentů ve věku 12-19 let jsem byl hned zapojen do řešení hry v šifrovačce, do které byli všichni ponořeni. Tento den proběhlo rozdělení zúčastněných do týmů a byla také zahájena soutěž v Abaku a piškvorkách, která se konala ve volných chvílích po celou dobu semináře.

V dalších dnech následoval sled nejrůznějších přednášek od principů stavební statiky a chemii v souvislostech přes strojní výrobu, astrofyziku a provoz webového portálu až po čtyřrozměrnou krychli, odbornou angličtinu a jedy. Přednášky byly obsazeny vynikajícími lektory a i přes široké věkové spektrum studentů strukturovány tak, že si každý našel a odnesl to své. Začátek programu byl vždy v ranních hodinách a poslední činnosti se odehrávaly často i po deváté hodině večer, takže nudou jsme opravdu netrpěli a touha poznání většiny z nás byla za ten den naplněna. Semináře byly oživeny různými týmovými soutěžemi, mezi něž patřily například návrh webového portálu a plánek statistického zpracování základních prvků vybraného typu budovy.

Další zpestření představoval nedělní výlet na hrad Bouzov, kde jsme s průvodcem nahlédli do nejrůznějších zákoutí stavby, a úterní návštěva Laser Technology s.r.o. Prostějov, kde nás důkladně provedli strojírenskou výrobou a snažili se co nejlépe zodpovědět naše zvídavé dotazy. Odtud už pak následoval návrat do Olomouce a oficiální ukončení celé akce.

Seminář byla moje první mensovní akce, vyjma několika schůzek MS Plzeň, a hodnotím ho určitě kladně pro jeho fantastickou organizaci, odbornost lektorů a jejich schopnost strukturovat přednášky pro tak široké věkové rozhraní studentů. Příjemně na mě působila interakce lektorů se zúčastněnými během přednášek a také udělování nejrůznějších sladkostí za správné odpovědi, což se ukázalo být skvělou pozitivní motivací pro zapojení našich mozků. Velké dík patří všem organizátorům a lektorům, kteří se podíleli na tak skvělé akci, stejně tak jako Ministerstvu školství, které finančně přispělo. Na semináři jsem potkal mnoho milých, sympatických a nápomocných mensanů i nemensanů a doufám, že bude možné uskutečnit podobný seminář i v budoucnu.

Daniel Hausner (19 let)
Gymnázium a SOŠ Plasy

Související odkazy

Mensovní seminář pro nadané – září 2015
15.9.2015 Lenka Šnajdrová

Zpět