Mensovní seminář pro nadané – září 2016

V září 2016 proběhl pětidenní seminář pro nadané studenty ve věku 13–19 let zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Účastníci absolvovali přednášky odborníků, na VŠB - Technické univerzitě Ostrava podnikli exkurze do laboratoří nanotechnologií, fyziky a k superpočítači, v Ostravě dále navštívili Důl Landek a Svět techniky ve Vítkovicích. V neposlední řadě se seznámili s podobně orientovanými studenty z celé republiky.

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; doc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D.; Ing. Tomáš Blumenstein, Mgr. Eva Staňková a další
16.9.2016, 10:00  —  20.9.2016, 16:00
Horský hotel Petr Bezruč, Malenovice 327, Frýdlant nad Ostravicí (okres Frýdek-Místek)

Termín, místo

 • Termín: pátek 16. 9. 2016 – úterý 20. 9. 2016
 • Místo: Horský hotel Petr Bezruč, Malenovice 327, Frýdlant nad Ostravicí (mapy.cz)
 • Sraz účastníků: pátek 16. 9. 2016 v 10:00, na vlakovém nádraží Ostrava-Svinov
 • Ukončení: úterý 20. 9. 2016 v 16:00, na vlakovém nádraží Ostrava-Svinov
   

Program

 • Celý program byl zaměřený na rozšíření obzorů v oblasti technických oborů a přírodních věd.
 • Na přednáškové bloky byli účastníci rozděleni do dvou věkových skupin, abychom mohli obsah přednášek lépe zacílit.
 • Na teambuildingové aktivity a další program byli účastníci naopak věkově promícháni do družstev, aby se vzájemně obohatili a spřátelili.
 • Na VŠB - Technické univerzitě Ostrava jsme absolvovali exkurze do laboratoří nanotechnologií, fyziky a k superpočítači.
 • V Ostravě jsme dále navštívili Důl Landek a Svět techniky ve Vítkovicích.

Výběr z přednášek

 • Lékařská věda - Prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
 • Základy stavební statiky - prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
 • Jak se staví mrakodrap - Ing. Tomáš Blumenstein
 • Matematická analýza - Doc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D.
 • Podnikatelský startup - trenažér projektů
 • Praktické použití Arduino a podobných hraček
 • Technická angličtina - Mgr. Eva Staňková
 • a další

Partneři

Akce byla realizována s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Reakce účastníků

Na třetí mensovní seminář nás do Ostravy přijelo více než šedesát. Sešli jsme se v pátek 16. září v 10 hodin a krátce poté jsme už autobusem vyráželi na Vysokou školu báňskou, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny podle věku a absolvovali první dvě přednášky – o nanotechnologiích a o fyzice. Po obědě jsme si zde prohlédli IT4I superpočítač.

Odpoledne jsme navštívili důlní expozici uhlí v Landeku. Historická fakta o těžbě uhlí byla zajímavá, přestože napodobenina dolu, jíž jsme procházeli, vypadala poněkud uměle. Dozvěděli jsme se nejen informace o těžbě uhlí, ale i o záchranářském systému v dolech a o záchranářích samotných.

Do hotelu Petr Bezruč jsme přijeli včas, takže jsme se stihli ubytovat před večeří, po které jsme vytvořili týmy pojmenované po prvcích – Dusíci, Hliníci, Křemíci, Draslíci, Vápníci, Titáni, Kryptoni a Urani – a zahráli si první kolo turnaje v SETu. Poté šla část z nás spát a ti, kteří nebyli po cestě unavení, zůstali v hlavním přednáškovém sále a hráli deskové hry.

První sobotní přednáška – Podnikatelský startup zahrnovala také workshop, ve kterém jsme si rovnou zkusili získané znalosti v praxi. Dozvěděli jsme se, jak si vybrat cílového zákazníka a s čím podnikat. Následně jsme měli dopoledne nato, abychom v týmech zpracovali vlastní projekty, které jsme odpoledne prezentovali. Mě osobně nejvíce zaujala chemická aplikace od týmu Hliníků, která by zvládla vyřešit chemické reakce z fotky. Myslím si, že tato aplikace by usnadnila život nejen studentům.

Odpolední přednáška o počítačových sítích zahrnovala jejich rozdělení dle rozsahu a dle médií. Seznámili jsme se s výhodami a nevýhodami metalických a optických kabelů a kde se jaké kabely využívají. Následovala přednáška Matematická analýza.

Po večeři jsme se mohli rozhodnout, zda chceme jít na přednášku Technická angličtina, Hrajeme si s Arduino nebo jít do bazénu. Zvolila jsem si Technickou angličtinu, kde jsme si povídali o rozdílech mezi britskou a americkou angličtinou, o různých způsobech výuky cizích jazyků a podívali jsme se na text psaný angličtinou jedenáctého století. Pro mě byla velmi zajímavá část přednášky věnovaná tvorbě Williama Shakespeara. Vysvětlili jsme si, že jeho díla, která jsou v dnešním kontextu chápána jako hluboce tragická, mohla být v době, kdy byla napsána, považována i za frašku. V textu bylo možné najít ukryté významy – například v Romeu a Julii, kdy byla Julie posílána do kláštera (klášter se dal vykládat i jako nevěstinec).

V neděli byla první přednáškou Stavební statika, kde jsme si povídali především o mostech a o tom, jak udrží zatížení. Odpoledne jsme se naučili základy používání Arduina. Všechno jsme si hned zkoušeli v praxi na vlastním počítači a s čipem, který jsme dostali. Na konci přednášky jsme dokázali různě rozblikat diodu a změřit vzdálenost ultrazvukovým měřičem vzdálenosti.

Při přednášce o fuzzy matematice neboli matematice zabývající se neostrými vlastnostmi, nám byl představen problém v základním matematickém myšlení – že vše je buď pravda, nebo nepravda. V reálném světě to tak ale nefunguje – a právě proto vznikla fuzzy matematika. Ta má kromě pravdy a nepravdy ještě nekonečně jiných možností, říká nám totiž, nakolik jsou věci pravdivé a nakolik nejsou, pracuje tak se všemi čísly mezi 0 a 1. Zajímavý byl paradox hromady od Eubúlida z Milétu, který říká, že pokud máme hromadu písku, na které je 1 000 000 zrnek písku, a jedno zrnko odebereme, tak hromada nepřestane být hromadou. Pokud ale stejný proces 999 999krát zopakujeme, vyjde nám, že 0 zrnek písku tvoří hromadu. A kde, po odebrání kolikátého zrnka, přestala hromada býti hromadou? Eubúlid z Milétu je mimo jiné i autorem paradoxu “Já lžu“ (Člověk, který řekne „Já lžu.“, lže nebo mluví pravdu?)

Po večeři se hrála týmová znalostní soutěž a dohrával se turnaj v SETu.

Vpondělí jsme se konečně dočkali přednášky Jak se staví mrakodrap. Dozvěděli jsme se, čemu se při stavbě mrakodrapu vyhnout, jak zajistit, aby i v horních patrech tekla voda, a kde stavět výtahy. Ukazovali jsme si nejvyšší mrakodrapy světa a vysvětlili jsme si, jak se stavěly a jak se jejich stavitelé vypořádali s různými obtížemi. Následovala přednáška o pokročilých funkcích v Excelu.

Po obědě na nás čekala šifrovačka. Ven se sice nikomu nechtělo, protože bylo chladno a trochu pršelo, ale když jsme nakonec vyrazili, rychle jsme propadli soutěživosti. Jelikož nás šifry vedly stále do kopce, nezáleželo jen na tom, jak rychle je vyluštíme, ale i na tom, jak rychle půjdeme. Skončili jsme na vrcholu Lysé hory, kde bylo díky restauraci naštěstí teplo. Zde jsme díky zde vyskytujícím se pokémonům zjistili, že převážná většina z nás hraje Pokémon Go.

Cesta zpět do hotelu vedla z kopce, tudíž byla výrazně rychlejší, a tak jsme měli před večeří dostatek času převléknout se do suchého oblečení.

Po večeři na nás čekaly výsledky soutěží. Nejdříve jsme se dozvěděli umístění v jednotlivých týmových soutěžích (v šifrovačce, znalostní soutěži i v prezentovaných projektech) a pak celkové pořadí týmů. Následovalo vyhlášení vítěze turnaje v SETu a v soutěži o nejlepší logickou úlohu.

Z hotelu jsme odjeli brzy po snídani a zamířili jsme do Ostravské univerzity, kde nás místo očekávané přednášky o lékařských vědách čekala neméně zajímavá přednáška o vážkách. Zjistili jsme, jakým způsoben probíhá značení dospělých jedinců (obdoba kroužkování u ptáků, jen na velmi malých územích), a že z něj vyplývá, že je téměř nemožné vážky nějakým způsoben chránit, protože kromě specifických požadavků na kvalitu vody mají velmi specifické požadavky i na její okolí – a to až v okruhu dvou kilometrů. Také jsme se dozvěděli, že kácení deštných pralesů na Borneu, má na tamní vážky vážný dopad. Počet druhů vážek sice neklesá, ale endemity nahrazují obvyklé druhy vážek.

Odpoledne jsme navštívili Dolní oblast Vítkovice, kde jsme si prohlédli areál a vnitřek vysoké pece. Po ukončení prohlídky nás autobus odvezl na vlakové nádraží, kde jsme se rozloučili.

Eliška Beranová (16 let)
Gymnázium a SOŠ Rokycany


Dne 16. 9. 2016 začalo na nádraží Ostrava-Svinov nemalé dobrodružství plné přátel, nových informací, skvělých her a zábavy. Co že se dělo? Byl zde zahájen Mensovní seminář pro nadané trvající další čtyři dny, na který se sjelo 64 dětí a mladistvých ze všech koutů republiky od 13 do 19 let. V takovém davu chytrých lidí byla vidět nesmělost nováčků a vřele se vítající mazáci, kteří se viděli naposledy na jaře a měli toho spoustu na srdci.

Po podepsání stohu papírů, za které by se ani úřady nemuseli stydět, jsme se poskládali do aut a autobusu a vyrazili na první z exkurzí. První byla na VŠB prohlídka laboratoří nanotechnologií, fyziky a superpočítač, ze které jsme přejeli do známých ostravských dolů. Po dni plném chození a poznání jsme zakotvili v pěkném horském hotelu Petr Bezruč v Malenovicích.

Další dny probíhaly v duchu přednášek a her v prostorách hotelu. Na přednáškách si zkrátka každý našel to své. Jediné, co člověku mohlo být líto, bylo, když si musel vybrat mezi třemi různými programy. Nejeden z účastníků se domáhal náhradní přednášky, nebo přesýpacích hodin Hermiony Grangerové, aby stihli vše. Zjistili jsme, co skrývá Fuzzy matematika, zkusili si sestavit podnikatelský projekt a své inovační nápady ukázali ostatním, hráli jsme si s Arduinem, postavili mrakodrap (minimálně v duchu) a mnoho dalšího.

Hrou semináře byla hra SET, kterou všem vřele doporučuji. V této hře byl sehrán turnaj a finále sledovala většina účastníků. Hrálo se však i mimo turnaj a to ráno, večer i o přestávkách, zkrátka a dobře si nás SET získal. Třetí den většina našich statečných zdolala Lysou horu a cestou ještě stačila řešit záludné šifry připravené vedoucími. Ale nebylo to jen tak ledajaké zdolání, ne, ne, ne… z nebes se snášely provazce deště, vítr fičel jako o závod a zima se prokousávala až do morku kosti každého, kdo to nevzdal. Večer jsme si slavnostně přebrali potvrzení o účasti podepsané samotným Ing. Tomáš Blumensteinem a k tomu zajímavé časopisy. Někteří si v rámci celo-seminářové hry odnesli i pěkné ceny v podobě deskových her a sušenek Oreo.

Poslední den jsme navštívili průmyslový areál Dolu Hlubina v Dolních Vítkovicích, kde jsme si prohlídli prostory koksovny a vysokých pecí Vítkovických železáren a dozvěděli se další zajímavosti. Všechno krásné jednou končí, a tak jsme museli nastoupit do autobusu a vyjet vstříc vlakovému nádraží. Dojemné loučení zasáhlo především ty starší, kteří v obavách, že je to jejich poslední sbohem, museli dát své city najevo. Tím to tedy skončilo. 20.9. se ta velká parta skvělých lidí rozutekla do vlaků a autobusů, obohacená o nové zážitky, informace a sušenky se slibem, že za půl roku se určitě uvidíme ZASE!

V posledních řádcích ještě musím sepsat svá díky. Ta díky patří nejen účastníkům, ale hlavně organizátorům, kteří celou tuhle parádu pro nás připravili. Jmenovitě tedy děkuji Ing. Tomášovi Blumensteinovi, který byl trpělivým, moudrým a vtipným vůdcem. Mgr. Evě Staňkové, která nás vždy dokázala rozesmát a před jejíž angličtinou jsme se museli poklonit. Ing. Haně Kalusové, která se o nás vždy mile starala a uměla si skvěle sjednat pořádek. A v neposlední řadě Filipovi Opltovi, jehož velký kvíz jsme si všichni patřičně užili a vždy věděl řešení jakéhokoli problému, který se naskytl.

Děkuji a doufám, že se shledáme na jaře. 

Lucie Sladká (19 let)
VOŠ, SPŠ a JŠ Masarykova, Kutná Hora

Související odkazy

Mensovní seminář pro nadané – září 2016
20.9.2016

Zpět