Příměstské campy

Mensa České republiky – Dětská Mensa si Vám dovoluje nabídnout zábavně-výukové jednotýdenní campy pro nadané děti a mládež ve věku 8–26 let, které si dávají za cíl rozvíjet duševní schopnosti. Campy jsou pro veřejnost, tudíž členství v Mense ČR není podmínkou pro účast. Než přihlásíte své dítě na některý příměstský camp pořádaný Mensou ČR, seznamte se prosím se storno podmínkami.

V seznamu mohou být uvedeny i příměstské campy jiných pořadatelů.

Příměstský tábor Prostějov

Denis Hrůza, Jozef Erdodi
10.7.2023, 8:00  —  14.7.2023, 16:00
Cena 3250 Kč do 15. 3. 2023, potom 3600 Kč.
Prostějov
Popis
Vzdělávací příměstský tábor od Světa vzdělání pro všechny děti od ukončené 1. do 5. třídy
 
Program:
Angličtinu vyučujeme hravou metodou s prvky Wattsenglish, která hravým způsobem u dětí buduje slovní zásobu ve větných celcích. Metoda cílí na emocionální paměť dětí a naši lektoři s ní mají výborné zkušenosti. Angličtinu děti procvičují celý den formou her a komunikací s anglicky hovořícím lektorem.
 
Logika směřuje k rozvoji samostatného logického myšlení dětí. Využijeme ucelený koncept Logiky se slonem Milošem, v rámci kterého děti řeší logické úlohy přiměřené jejich věku. Děti jsou vedeny tak, aby si na řešení přicházely samy anebo ve skupinkách, aby vzájemně o svém řešení diskutovaly s ostatními a aby byly motivovány k dalšímu pokroku. Jako nástavbu pak zapojíme matematické úlohy, které jsou rovněž koncipované s ohledem na rozvoj logického myšlení.
 
Program tábora je doplňován o aktivity a hry venku (dle počasí).

» Archiv