Testování IQ

Mensa ČR testuje děti až po dovršení věku 5 let. Pozor, děti nemohou absolvovat stejný test jako dospělí! Při testování dětí je zohledněn jejich věk a je potřeba dávat pozor, abyste vybrali správný typ testování (většinou je označen jako „testování dětí od 5 let“, „školní testování IQ“ atd.). Více obecných informací o mensovním testování IQ najdete na https://mensa.cz/testovani-iq/

V případě zájmu o testování IQ ve škole se prosím obraťte na koordinátora pro testování: testovani@mensa.cz.

» Archiv