MŠ Míru, Javorník

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Míru 356
Javorník
790 70


Kontakt

+420 584 440 347
+420 604 243 757

http://www.mestojavornik.cz/index.php?id=ms_miru.html


MŠ - Míru je dvojtřídní mateřskou školou s kapacitou 56 dětí. Děti se vzdělávají podle ŠVP - ROK SE VČELIČKOU. Mateřskou školu navštěvují děti ve věku 2–6 let, v případě odložené školní docházky sedmi let. Ve vzdělávání využíváme metody prožitkového učení, kooperativního učení hrou, situačního a názorného učení. Děti vzděláváme na základě jejich individuálních potřeb s cílem rozvíjet  osobnost každého jedince. Dítě je pro nás rovnocenným partnerem.

V naší MŠ nabízíme i nadstandardní aktivity, jaké jsou např.: Hravá angličtina, logopedie, plavecký výcvik, saunování a  nyní nově i aktivita pod názvem Lištičky(činnost s nadanými dětmi ). Tuto aktivitu vede proškolená učitelka metodou  NTC learning  Bc.Gabriela Hloušková. Do budoucna připravujeme spolupráci se zájmovým kroužkem Šikula pod vedením Mgr. Michaely Rychlé (kroužek ZŠ Javorník – pro nadané děti).

Naše mateřská škola i nadále spolupracuje s  Mensou ČR. Ani ve školním roce 2015/2016 tomu nebylo jinak.  Naši prioritou je dále pokračovat v učení metodou NTC Learning. Pracujeme se ŠVP pod názvem „Rok se včeličkou“, který obsahuje témata dětem blízká. Je otevřený a dává nám, pedagogům, dostatečný prostor pro využití této metody.

S dětmi každodenně provádíme motorická cvičení, klademe důraz na koordinaci. Cvičíme nejen v budově mateřské školy, ale i během vycházek do okolí. Využíváme tak prostředí, které naší mateřskou školu obklopuje. Děti s velkou oblibou zdolávají nerovný terén – obrubníky, spadlé stromy a jiné překážky. Rozvíjíme tím jejich pohybové dovednosti v přirozených podmínkách.

K procvičování pozornosti a rozvoje myšlení využíváme enigmatické hádanky, rébusy, hlavolamy, aj. Hádanky jsou taktéž součásti denní činnosti. Některé děti si dokonce hádanky sami vymýšlí a na jejich řešení se potom podílíme společně. Hudba je dalším nepostradatelným aspektem ve vzdělávání, který podporuje a rozvíjí sluchové vnímání. Děti pomocí hudby vnímají rytmus, melodii, tempo.

Součástí vzdělávací nabídky našich dětí jsou společenské hry, které rozvíjejí myšlení, postřeh či soustředění (např. hra Dobble, Bum, Cink, atd.). S dětmi se učíme pomocí symbolů. Poznáváme státy, kontinenty, kulturu jiných zemí. Využíváme tak v co nejvyšší míře prožitkové učení a učení projektové.

V tomto školním roce jsme v mateřské škole zakoupili další didaktické pomůcky, které nám pomáhají k rozvoji analytického myšlení, soustředění. Snažíme se našim dětem nabízet dostatek aktivit, které podporují intelektovou stimulaci u dětí.

NTC systém učení se stal běžnou součástí ve vzdělávání našich dětí. V letošním roce chceme i nadále využívat tento systém učení a vylepšit spolupráci s rodiči. Ilustraci našich aktivit najdete v naší Fotogalerii.

Bc. Gabriela Hloušková
učitelka MŠ Javorník
V Javorníku, 22. 2. 2017

» Archiv