O metodě NTC Learning

KDE SE DOZVÍTE VÍCE?

Můžete si objednat knížku
NTC systém učení:
IQ dítěte - výzva pro rodiče

NTC systém učení: IQ dítěte - výzva pro rodiče

NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let - z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25 % možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let.

Mensa ČR využila příležitosti nabídky spolupráce ze strany Mensy International – jmenovitě týmem odborníků vedeným lékařem Dr. Rankem Rajovićem – k spoluúčasti na unikátním projektu rozvoje rozumových schopností dětí v předškolním věku. Autoři nazývají metodu NTC System of Learning. Projekt vznikl na půdě srbské Mensy v zájmové skupině s názvem „Nikola Tesla Centre“ - odtud zkratka NTC.

Mensa ČR se v rámci projektu snaží vlastními možnostmi – s využitím svých odborníků v oblasti neurologie, psychologie a pedagogiky – podpořit kvalitu předškolní péče v České republice. Nazvali jsme jej zjednodušeně „Mensa pro školky“, aby se nám lépe pamatoval cíl našeho společného úsilí a abychom mohli společně pracovat na vývoji dětského potenciálu od nejranějšího období.

Mensa NTC Learning: kurzy pro učitele MŠ

Kurzy pro učitele MŠ mají akreditaci MŠMT ze dne 17. 9. 2012 pod č. j. MSMT 40 206/2012-201-664; držitelem akreditace je Centrum nadání, o. p. s. Kurzy organizačně zajišťuje Mensa ČR.

Aktuální informace o vypisovaných kurzech jsou průběžně zveřejňovány v Kalendáři akcí (sekce Semináře, školení), kde se můžete zároveň přihlašovat.

POZOR! Plánujete-li se zúčastnit kteréhokoli z níže uvedených kurzů, je nutné vyplnit elektronickou přihlášku u konkrétního vypsaného kurzu (nejprve je potřeba zvolit konkrétní termín v sekci Semináře, školení). Bez vyplněné elektronické přihlášky v dostatečném předstihu před konáním kurzu nelze na kurz nikoho přijmout.

Kliknutím na jeden z béžových obdélníků přejdete na obecnou anotaci konkrétního modulu NTC školení.

Mensa NTC Learning I. – úvodní školení v metodě Mensa NTC Learning II. – navazující trénink Mensa NTC Learning III. – finalizující metodický trénink

Ukázka ze školení Mensa NTC Learning

NTC školení - ukázka z kurzu pro učitele MŠ
15.9.2013
Cíle NTC systému učení (ukázka z prezentace).
Cíle NTC systému učení (ukázka z prezentace).
Ukázka z prezentace vývoje dětského mozku
Ukázka z prezentace vývoje dětského mozku
Ukázka z prezentace vývoje dětského mozku
Ukázka z prezentace vývoje dětského mozku
Ukázka z prezentace rozdílů mezi levou a pravou hemisférou
Ukázka z prezentace rozdílů mezi levou a pravou hemisférou
Abstraktní symboly: jeden z principů NTC učení (ukázka z prezentace)
Abstraktní symboly: jeden z principů NTC učení (ukázka z prezentace)
Enigmatické hádanky: jeden z principů NTC učení (ukázka z prezentace)
Enigmatické hádanky: jeden z principů NTC učení (ukázka z prezentace)
Na vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů pamatuje i česká legislativa.
Na vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů pamatuje i česká legislativa.