ZŠ a MŠ Hoštejn

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Hoštejn 16
Hoštejn
789 01


Kontakt

+420 736 223 039

http://www.zsamshostejn.cz


Mateřská škola v Hoštejně je jednotřídní. V současné době dochází do MŠ 22 dětí ve věku od 2 do 7 let. S dětmi pracují dvě učitelky, jejich pracovní doba se každý den od 10 do 12,30 hodin překrývá.

Denní řád má svoji strukturu, je však pružně přizpůsobován podmínkám, které nastávají v průběhu dne. Každý den zařazujeme dostatek pohybových aktivit jak v prostorách MŠ, tak i venku. Řízené i spontánní činnosti se vyváženě střídají, probíhají většinou ve skupinách podle zájmu nebo věku dětí.

Naše mateřská škola se intenzivně věnuje metodě NTC Learning. Pomáháme tak rozvíjet potenciál všech dětí v oblasti rozumových schopností a dovedností. Vzdělávání se provádí ve skupinách. Ve třídě máme dostatek speciálních pomůcek, deskových her a her pro rozvoj rozumových schopností dětí.

Ve školním roce 2015/2016 probíhalo vzdělávání podle ŠVP PV „Toníkovo vesmírné dobrodružství“, které obohacujeme o výuku podle metody NTC I., II., III. Na začátku školního roku jsme pracovali jen s několika symboly a postupně jsme přidávali další, které se děti naučily. Zapojení dětí do výuky a plnění různých úkolů probíhalo přirozeně a stalo se tak běžným rituálem každodenních činností. Děti byly velmi zodpovědné a soustředěné k daným úkolům a měly radost z výsledné práce.

Pro rozvoj abstraktních symbolů jsme používali vlajky států, dopravní značky, značky aut, písmena i číslice. Děti dokázaly zapsat názvy států, které společně vyhledaly v Atlasu nebo globusu a přiřadily i danou vlajku. Poznávaly písmena a dokázaly složit slova. Stejně tak i číslice s přiřazením určitého počtu symbolů – obrázků. Napodobovaly symboly vlajek různými způsoby. Plnily pracovní listy pro rozvoj rozumových schopností v MŠ. Některé děti během těchto „hrátek“ snadno poznávaly jednotlivá písmena a naučily se tak číst už v předškolním věku.

Během práce s metodou NTC Learning jsme neopomíjeli ani práci s hádankami, otáčení kolem vlastní osy, cvičení rovnováhy a práci s hudbou. Děti velice ocenily různé logické a didaktické hry, ke kterým mají neustálý přístup.

V neposlední řadě dokáží některé děti přiřadit kromě vlajek států i značky automobilů, které byly v jednotlivých státech vyrobeny.

Některé děti naší mateřské školy se ve spolupráci s rodiči zapojily do nominačního kola Logické olympiády. Nejlepším výsledkem jednoho z dětí bylo umístění na 14. místě v okrese.

S předškoláky jsme se koncem školního roku zúčastnili v zábřežském muzeu akce podporující rozvoj rozumových schopností. Herna navazující na úspěšnou výstavu „Pojďte, děti, budeme si hrát“ představila skládačky, hlavolamy, kvízy, hry a spoustu dalších dovednostních úkolů. Originální interaktivní exponáty pocházející z dílny Vlastivědného muzea v Šumperku nás nejen pobavily, ale také donutily přemýšlet. Děti si vyzkoušely složit orloj, sestavit lomený oblouk nebo vytvořit nádobu ze střepů.

Velkým přínosem je pro nás i spolupráce s některými rodiči, kteří ocenili ukázku logických a didaktických her, jež jsme v MŠ uspořádali.

Po celý školní rok jsme se snažili propojit metodu NTC Learning s dopravní výchovou, logopedickou prevencí i environmentální výchovou.

Ukázku činností v rámci NTC Learningu najdete v naší Fotogalerii.

Jaroslava Vičarová
učitelka MŠ
V Hoštejně, 21. 7. 2016

» Archiv