MŠ Dvořákova, Ostrava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Dvořákova 1037/4
Moravská Ostrava
702 00


Kontakt

+420 596 123 326
+420 774 744 576

http://www.dvorakovams.cz

Redaktoři


TIP PRO RODIČE

Podívejte se také na prezentaci
klubíku nadaných dětí, který funguje při naší školce.

Budova mateřské školy je vilového typu, postavena na konci devatenáctého století. Je umístěna v samotném centru Ostravy. Mateřská škola poskytuje vzdělávání a výchovu dětem předškolního věku (od 3 let do 7 let), ve dvou celodenních třídách. Vizí naší mateřské školy je:

  • osobnostní a sociální výchova, která se zabývá rozvojem klíčových životních dovedností a kompetencí pro každý den,
  • rozvoj samostatného a sebevědomého jedince cestou přirozené výchovy a vzdělávání s podtitulem „Ukaž mi cestu, já už půjdu samo“,
  • na základě vlastního kladného chování a jednání vedení dětí k základům slušného chování a úcty k druhému,
  • společné pojmenování problémů a nalézání jejich řešení,
  • vytváření prostředí, v němž se děti cítí bezpečně,
  • předávání rozličných podnětů, které povedou k seberealizaci dětí a k harmonickému intelektuálnímu, emocionálnímu a sociálnímu rozvoji.

Od března 2015 spolupracuje naše mateřská škola s Mezinárodní organizací Mensa. Od září 2015 jsme realizovali u starších dětí Metodu NTC systém učení – rozvoj rozumových schopností dětí.

Během školního roku 2015/2016 podle metody NTC pracovaly starší děti v průběhu denních činností – bylo zařazováno cvičení motorických dovedností – rotační cvičení, cvičení rovnováhy, dále děti poznávaly abstraktních pojmů – vlajky států, značky aut, dopravní značky.

Také jsme uspořádali odpoledne s rodiči, kde jsme je seznámili s metodou, předvedli s dětmi, jak se s ní seznamují a pak společně plnili připravené úkoly. Druhé odpoledne se konalo pod názvem „Zahraj si se mnou stolní hru“.

V červnu 2016 jsme získali peněžní prostředky z dotačního programu z rozpočtu Statutárního města Ostrava na projekt „Klub nadaných dětí“.

Ten bude založen ve školním roce 2016/2017, abychom mohli podchytit skupinu velmi nadaných dětí a poskytnout jim nadstandardní rozvoj.

Kdo by měl zájem o bližší informace o práci s nadanými dětmi, může nás navštívit.

Bc. Andrea Calábková
ředitelka MŠ
V Ostravě, 2. 12. 2016

» Archiv