MŠ Sluníčko – Montessori, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Šrámkova 432/14
Brno, Lesná
638 00


Kontakt

+420 603 376 957

http://www.slunicko-montessori.cz


TIP PRO RODIČE

Podívejte se také na prezentaci
ZŠ Sluníčko – Montessori, Brno, která je mezi školami spolupracujícími s Mensou ČR.

Naše škola má jíž dlouholetou historii, pracuje dle vzdělávací metody Marie Montessori. Zaměřujeme se na individuální rozvoj dítěte netradičními metodami, při práci využíváme Montessori materiálu, ale i jiných pomůcek pro rozvoj rozumových dovedností dětí. Respektujeme individuální potřeby dětí a podporujeme je v jejich vlastním tempu a motivujeme je k dalšímu vzdělávání a chuti učit se.  Celkem máme 165 dětí předškolního věku v celkem 8 třídách mateřské školy na 3 pobočkách ve městě Brně. Celkem 3 třídy máme také s výukou anglického jazyka s rodilými mluvčími.

Děti mají možnost pracovat dle svého individuálního tempa a rozumových dovedností. Naše škola má návaznost na základní školu, pedagogové úzce spolupracují a předávají si informace o dětech. děti v jejich rozvoji nebrzdíme, proto je běžné, že děti v mateřské škole v posledním roce před nástupem povinné školní docházky umí číst, řada z nich také psát tiskacími písmeny a zvládají také základní početní operace. Montessori materiál přímo určen pro rozvoj těchto dovedností a je velmi líbivý a pro děti lákavý, proto jsou motivovány pro práci s ním. každé dítě má své porfolio, kde se pravidelně zaznamenává jeho rozvoj a sledují se sensitivní období pro jednotlivé oblasti.

V naší MŠ rozvíjíme principy NTC metody zcela přirozeně v rámci každodenních činností. Motorické dovednosti děti rozvíjí zejména díky chůzi po elipse. Elipsa je místem setkávání dětí a pedagogů. Když jsou všichni usazeni, učitel pustí relaxační hudbu a začne chodit po elipse tak, že pokládá jedno chodidlo těsně před druhé, postupně se přidají i ostatní děti. Chůze po elipse vyžaduje od dětí vysokou míru koncentrace a trpělivosti. Těžší variantou je, když děti při chůzi nosí v rukou předměty vážící se probíranému tématu (šišky, kniha, oříšek), díky tomu je rozvíjena koordinace mozkových hemisfér, koordinace oko – ruka – noha.

Absolvování úvodního kurzu nás motivovalo k využívání stuh k tréninku rotace kolem své osy. S dětmi se tak občas proměníme třeba v dráčky na obloze nebo čertíky a dlouhým ocáskem.

K tématům, běžně zařazujeme procvičování grafomotoriky. Nejprve děti kreslí na velký papír, který je upevněn na zemi či na dveřích. Zkouší si tak nejrůznější dráhy, cesty, labyrinty, a tvarové prvky písmen. Dále zkouší kreslit do vzduchu, „malovat“ kamarádovi na záda, do písku, mají k dispozici krupici, do které zkouší psát písmenka nebo kreslit grafomotorické tvary podle předlohy.

Všechny děti mají volný přístup k pomůckám všech oblastí a obtížností (praktický život, smyslová výchova, matematika, jazyk, kosmická výchova (biologie, zeměpis, dějiny…). Učitel postupně seznamuje děti s pomůckami podle jejich aktuálních schopností a dovedností, zájmu. Všímá si senzitivních období každého dítěte a nabízí mu možnosti další práce tak, aby bylo co nejvíce využito citlivosti dítěte k získávání informací a rozvoji v určité oblasti. Dítě svým samostatným výběrem samo ukáže, co ho nejvíce zajímá.

V aktuálním školním roce jsme se zaměřili na téma „Letem světem“. Jedná se o celoroční projekt, kdy postupně cestujeme po naší zeměkouli a navštěvujeme jednotlivé kontinenty, kde se seznamuje s obyvateli, faunou, florou, typickými zvyky a tradicemi pro dané oblasti. Pracujeme hodně s obrázkovými kartami, které přiřazujeme k jednotlivým světadílům (zvířata, obyvatelé, významné stavby, apod.), s vlajkami států. Veškerý materiál, který i společně s dětmi vytvoříme, bude pro děti dostupný i nadále, po dokončení daného projektu.

Mgr. Petra Musilová
zástupkyně ředitelky a učitelka MŠ
V Brně, 6. 3. 2017

» Archiv