MŠ Sluníčko – Montessori, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Šrámkova 432/14
Brno, Lesná
638 00


Kontakt

+420 603 376 957

http://www.slunicko-montessori.cz


TIP PRO RODIČE

Podívejte se také na prezentaci
ZŠ Sluníčko – Montessori, Brno, která je mezi školami spolupracujícími s Mensou ČR.

Naše škola má jíž dlouholetou historii, pracuje dle vzdělávací metody Marie Montessori. Zaměřujeme se na individuální rozvoj dítěte netradičními metodami, při práci využíváme Montessori materiálu, ale i jiných pomůcek pro rozvoj rozumových dovedností dětí. Respektujeme individuální potřeby dětí a podporujeme je v jejich vlastním tempu a motivujeme je k dalšímu vzdělávání a chuti učit se.  Celkem máme 165 dětí předškolního věku v celkem 8 třídách mateřské školy na 3 pobočkách ve městě Brně. Celkem 3 třídy máme také s výukou anglického jazyka s rodilými mluvčími.

Děti mají možnost pracovat dle svého individuálního tempa a rozumových dovedností. Naše škola má návaznost na základní školu, pedagogové úzce spolupracují a předávají si informace o dětech. děti v jejich rozvoji nebrzdíme, proto je běžné, že děti v mateřské škole v posledním roce před nástupem povinné školní docházky umí číst, řada z nich také psát tiskacími písmeny a zvládají také základní početní operace. Montessori materiál přímo určen pro rozvoj těchto dovedností a je velmi líbivý a pro děti lákavý, proto jsou motivovány pro práci s ním. každé dítě má své porfolio, kde se pravidelně zaznamenává jeho rozvoj a sledují se sensitivní období pro jednotlivé oblasti.

V naší MŠ rozvíjíme principy NTC metody zcela přirozeně v rámci každodenních činností. Motorické dovednosti děti rozvíjí zejména díky chůzi po elipse. Elipsa je místem setkávání dětí a pedagogů. Když jsou všichni usazeni, učitel pustí relaxační hudbu a začne chodit po elipse tak, že pokládá jedno chodidlo těsně před druhé, postupně se přidají i ostatní děti. Chůze po elipse vyžaduje od dětí vysokou míru koncentrace a trpělivosti. Těžší variantou je, když děti při chůzi nosí v rukou předměty vážící se probíranému tématu (šišky, kniha, oříšek), díky tomu je rozvíjena koordinace mozkových hemisfér, koordinace oko – ruka – noha.

Absolvování úvodního kurzu nás motivovalo k využívání stuh k tréninku rotace kolem své osy. S dětmi se tak občas proměníme třeba v dráčky na obloze nebo čertíky a dlouhým ocáskem.

K tématům, běžně zařazujeme procvičování grafomotoriky. Nejprve děti kreslí na velký papír, který je upevněn na zemi či na dveřích. Zkouší si tak nejrůznější dráhy, cesty, labyrinty, a tvarové prvky písmen. Dále zkouší kreslit do vzduchu, „malovat“ kamarádovi na záda, do písku, mají k dispozici krupici, do které zkouší psát písmenka nebo kreslit grafomotorické tvary podle předlohy.

V naší škole se děti setkají s nepřeberným množství materiálů, které si mohou vyzkoušet. Díky aktivitám praktického života, které jsou základem pro rozvoj jemné motoriky, mají děti možnost nácviku ždímání, přelévání, skládání, zapínání zipů, knoflíků, zatloukání, pracují s kinetickým pískem. S dětmi často zařazujeme do výuky vaření, kde se učí loupání, krájení, hnětení a také postupy receptů, které si pak kreslíme do kuchařské knihy.

Součástí montessori pomůcek jsou glóby a dřevěné puzzle s mapami, které jsou velice podobné vlajkám, které jsem viděla na semináři „Mensa NTC Learning I – úvod do metody“. Vyučovací lekce zahrnuje pojmenování předmětu učitelem „to je Afrika“. Druhá fáze „ukaž mi, podej mi Afriku“. Třetí fáze pojmenování příslušného předmětu „Co je to?“. Třístupňové učení, které popisuji, je jednoduchá a velmi účinná technika, která pomáhá dítěti si ve velmi krátkém čase zapamatovat a osvojit mnoho nových pojmů.

Jazykovou oblast rozvíjíme pomocí různých tematických karet. Karty s obrázky jídla, dopravními prostředky, různými druhy živočichů aj. Při prezentaci postupujeme opět podle třístupňové lekce, kterou popisuji výše. Děti se tak naučí pojmenovat kartičky a přiřadit k nim jejich názvy, určovat první a poslední slabiku apod.

Mgr. Zuzana Fedáková
ředitelka školy
V Brně, 21. 12. 2015

» Archiv