MŠ Čs.exilu, Ostrava-Poruba

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Čs. exilu 670/18
Ostrava, Poruba
708 00


Kontakt

+420 737 524 048
+420 725 460 597

http://www.skolkaexilu.cz


TIP PRO RODIČE

Podívejte se také na prezentaci Klubu nadaných dětí, který funguje při naší školce.

Naše MŠ je sedmitřídní – tři třídy běžného typu a čtyři třídy speciální pro děti s více vadami, celkem 120 dětí. Pracujeme již několik let v projektu Zdravých mateřských škol, jejichž garantem je Státní zdravotní ústav v Praze.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je dle potřeby inovován umožňuje, aby třídní i individuální vzdělávací programy byly přizpůsobeny schopnostem dětí a doplněny nabídkou dalších aktivit dle zájmů a mimořádného nadání dětí. Rozvoj a podpora talentu a nadání dětí v naší MŠ je zajišťována a organizována tak, aby nebyla jednostranná a neomezila pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky. Již několik let nabízíme nadaným dětem specifické činnosti v odpoledních aktivitách zaměřených na rozvíjení rozumových schopností s názvem „BERTÍCI“. Děti se scházejí v pondělí a ve čtvrtek. Vedoucí aktivit připravují pro děti náplň, která vychází z metodiky NTC. Upřednostňujeme prožitkové učení, využíváme velkou sadu pro pokusy a experimenty, pozorujeme jevy v přírodě a hodnotíme působení člověka na přírodu vycházející z vlastních zkušeností či z pozorování odborníků v environmentální oblasti.

Rodičům a jejich nadaným dětem z Poruby a okolí nabízíme možnost scházet se jednou měsíčně v klubech nadaných dětí a společně využívat chytré hračky, zahrát si deskové hry, podílet se na luštění hlavolamů, sledovat experimenty a plnit úkoly z pracovních listů. Rodiče se aktivit mají možnost účastnit, ale není to podmínkou.

Ve spolupráci s Mensou ČR nabízíme rodičům testování IQ dětí od 5 do 7 let věku. Navázali jsme rovněž kontakt s krajským koordinátorem pro děti nadané z PPP Frýdek-Místek. Jednou do roka uskutečňujeme akci „Dopoledne pro zvídálky“– setkání dětí a pedagogů porubských mateřských škol. Děti se svými pedagogy procházejí několika stanovišti, která jsou zaměřena na zvídavost, logiku, pohybové aktivity, deskové hry a úkoly u interaktivní tabule. Pedagogům je nabídnuto inspirativní okénko – možnosti práce s nadanými dětmi – deskové hry, literatura k rozvoji nadání dětí, učební pomůcky, aj.

Na webových stránkách školy (http://www.skolkaexilu.cz) informujeme rodiče a veřejnost o konkrétních aktivitách a také o činnosti Mensy ČR. Protože práce s nadanými dětmi vyžaduje podnětné prostředí a různorodost učebních pomůcek, které podporují intelektovou stimulaci, podáváme každým rokem několik žádostí o dotace. Úspěšné projekty následně realizujeme. S metodikou NTC – projekt rozvoje rozumových schopností dětí v předškolním věku se naši pedagogové seznámili v rámci seminářů, které organizuje Mensa ČR.

Lukáš Svěch
pedagog a vedoucí aktivit pro nadané děti
V Ostravě-Porubě, 15. 6. 2017

Provozní doba

Mateřská škola je v provozu od 6:00 do 16:30 hod


Bertík v Ostravě

27.3.2011 Lukáš Svěch | Další informace...

Nadané děti z mateřské školky Čs. exilu v Ostravě-Porubě se dvakrát týdně mohou těšit na Bertíka - novou odpolední zájmovou činnost ve spolupráci s Mensou ČR.


» Archiv