ZŠ Horácké náměstí, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Horácké náměstí 1493/13
Brno, Řečkovice
621 00


Kontakt

+420 541 321 507
+420 739 091 519

http://www.zshoracke.org

Redaktoři


Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna ve dvou budovách vzdálených od sebe cca 5 minut chůze. Kapacita školy je 900 žáků. Ve školním roce 2014/15 navštěvovalo školu přes 760 žáků. Pracoviště školy:

  • Úprkova 1a: část tříd 1. stupně, 1.- 4. ročník
  • Horácké náměstí 13: 1.- 9. ročník

Na škole funguje školní poradenské pracoviště, školní psycholog, žákovský parlament. Máme v každém ročníku sportovní třídu zaměřenou na zápas, spolupracujeme se sportovním klubem TAK Hellas.

Na obou pracovištích probíhá vytváření vztahu žáků k ekologickému způsobu života, jsou vedeni ke sběru druhotných surovin, šetření energií a pro výuku jsou využívány různé vzdělávací programy i prostředí školy, zejména obě zahrady.

Péče o talentované žáky je přímo zahrnuta do našeho školního vzdělávacího programu AMOSEK, daltonský způsob výuky, který je realizován na naší škole umožňuje rozvoj talentovaných žáků a uplatňování individuálního přístupu k nim. Výuka je doplňována o rozšiřující učivo, využívá se alternativních učebnic, PC, žáci mají možnost účastnit se řady olympiád a soutěží, je využíváno projektů, nabízena zájmová činnost.

Zpráva o činnosti ve školním roce 2015/2016

Na naší škole ve školním roce 2015/2016 proběhlo několik změn. Naši žáci se zúčastnili Logické olympiády. Celý rok fungoval klub Herní doupě, který byl určen nejen pro děti z naší školy, ale i širokou veřejnost. Klub vedl Mgr. Jindřich Michal. Do klubu pravidelně chodily děti z prvního i druhého stupně. Klub se scházel jednou týdně na dvě hodiny. Zúčastnili jsme se turnaje ligy deskových her, kde Jiří Reininger, žák 5. ročníku, skončil na 1. místě.

Už dva roky se na naší škole učí matematika podle profesora Hejného. V předešlém roce jsme měli otevřenou jen jednu třídu, v letošní roce se výuka rozšířila na třídy dvě.

Dále na naší škole proběhla v 10 třídách kalibrace nových testů Mensy pod vedením Mgr. Dany Havlové.

Ve školním roce 2016/2017 bude výuka matematiky podle profesora Hejného rozšířena do všech prvních a dvou šestých tříd, dále výuka matematiky profesora Hejného pokračuje v jedné sedmé a osmé třídě.

Opět bude otevřeno Herní doupě a chystáme otevření kroužku pro zvídavé děti pod vedením p. uč. Bc. Jany Širůčkové.

Mgr. Jana Vlachová
V Brně, 31. 8. 2016

» Archiv