ZŠ Mládeže, Znojmo

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Mládeže 1000/3
Znojmo
669 02


Kontakt

+420 515 224 765

http://www.zsmladeze.cz


TIP PRO RODIČE

Podívejte se také na prezentaci Klubu nadaných dětí, který funguje při naší škole.

Jsme základní škola ve středně velkém městě. Naše škola má 720 žáků od prvního ročníku až po devátý.V každém ročníku máme v průměru tři třídy. Děti vyučuje 45 pedagogů a 5 vychovatelek. Hlavní strategií naší školy je poskytovat žákům kvalitní a moderní výuku. K zajištění profesionality pedagogů dbáme na jejich průběžné další vzdělávání a zjišťujeme možnosti pro jejich profesní rozvoj. Máme sportovní třídy, třídy netbookové a hudební. Od září 2014 funguje na naší škole klub nadaných dětí.

Ve školním roce 2015/2016 se naše škola zaměřila především na otázku inkluze. Tato problematika zahrnuje nejen oblast žáků s SPU, SPCH a sociálními potřebami, ale i žáky s rozvojem talentu.

Dosáhli jsme mimořádných úspěchů v různých oborech. Jsme škola sportovní a v této oblasti máme celostátní úspěchy, ale současně jsme i škola s třídami zaměřenými na rozvoj nadání. Měli jsme mimořádné výsledky na okresní úrovni v olympiádách matematických, přírodovědných, českého jazyka, zeměpisných a i jazykových. Naše děti už od 4.ročníku skládají zkoušky Cambridge (jsou nositeli certifikátu Cambridge – Starters – YLE).

Máme pravidelnou účast na celostátních soutěžích:

  • Logická olympiáda (ve školním roce 2015/2016 – účast 168 dětí, v letošním roce 250 dětí zatím zaregistrovaných),
  • Matematický Klokan.

Ve školním roce 2016/2017 nabídneme dětem i rodičům účast na IQ testování pořádaném Mensou.

Otevřeli jsme 1. třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky a šestou třídu, která pracuje s tablety a má také navýšený počet hodin anglického jazyka a matematiky. Dále na druhém stupni pracuje kroužek Robotronik, který se pravidelně zúčastňuje soutěže Robotiáda.

Máme na škole 3 žáky mimořádně nadané. 

Mgr. Helena Fialová
Mgr. Michaela Stehlíková
vedoucí klubu nadaných dětí
Ve Znojmě, 26. 9. 2016

» Archiv